Čistejšie a bezpečnejšie prostredia v nemocniciach | Nilfisk

Zdravotníctvo

Podporujte pohodu personálu a pacientov pri
čistení rovnako dôsledne ako je vaša úloha

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Na spracovanie vašej požiadavky môže byť potrebné, aby spoločnosť Nilfisk vaše údaje poskytla iným spoločnosťami v rámci celosvetovej skupiny Nilfisk Group. Odoslaním vašej požiadavky nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Nilfisk A/S a jej príslušné globálne prepojené subjekty môžu vaše osobné údaje poskytovať a spracúvať na účely vyriešenia vašej požiadavky vrátane odoslania vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak je to potrebné.

Spinner

Udržujte lepší
hygienický štandard

Bez ohľadu na veľkosť vyžaduje každé zdravotnícke zariadenie neustále sledovanie hygieny a dodržiavanie hygienických predpisov v každej hodine. Vaši pacienti profitujú z čistejšieho, bezpečnejšieho a vyhovujúcejšieho prostredia, takisto ako aj produktivita vášho personálu. V záujme dosiahnutia týchto cieľov ponúka spoločnosť Nilfisk jedny z najvýkonnejších, najpohodlnejších a najšetrnejších čistiacich zariadení na trhu, čo vám umožní dosiahnuť maximálny štandard čistoty, ktorý podporí váš úspech poskytovateľa starostlivosti.

Použitie

Domovy dôchodcov
Nemocnice

Čisté priestory bez baktérií

Zariadenia poskytujúce starostlivosť a domovy dôchodcov môžu byť niekedy preplnené a môže v nich nastávať mimoriadne úzky kontakt medzi zraniteľnými osobami. Práve preto je veľmi dôležité znížiť riziko kontaminácie a infekcie. Prach a mikróby predstavujú vážne ohrozenie obyvateľov so zníženou odolnosťou voči chorobám, preto je mimoriadne dôležité, aby boli zariadenia poskytujúce starostlivosť čisté a bez baktérií.

Nilfisk vám môže pomôcť zlepšiť štandard čistoty vášho zariadenia pomocou špecifických profesionálnych čistiacich riešení pre dôležité oblasti.

BA751GQ Hospital Ps 570Maxwidth Cs 570X320 JUHENJ

Čistejšie, bezpečnejšie podlahy

Vďaka inovatívnym a intuitívnym technológiám sú naše automatické podlahové umývacie stroje, leštiace stroje, vysávače a tepovače účinné a efektívne riešenia na zaistenie bezpečného a reprezentatívneho prostredia pre obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov. Od malých po veľké priestory vrátane pooperačných izieb, kancelárií, vstupov a chodieb, Nilfisk má riešenie pre starostlivosť o podlahy, ktoré vie pomôcť zaistiť hygienické normy, aké potrebujete.

SC100 Hotel2 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TETETJ

Hygienickejšie kuchyne

Pri takom množstve obyvateľov a členov personálu, pre ktorých je potrebné pripraviť jedlo, je dôležité udržiavať v kuchyni ukážkový hygienický štandard. Naše riešenia poskytujú prvotriedny výkon bez zníženia produktivity a zanechávajú kuchyne čisté, suché, bezpečné a pripravené na použitie.

VL500 55 Kitchen Ps 570Maxwidth Cs 570X320 OLEOHB

Bezpečnejšie normy pre nemocnice

Prach a mikróby predstavujú vážne ohrozenie pre pacientov so zníženou odolnosťou voči chorobám, preto je veľmi dôležité, aby boli zdravotnícke zariadenia udržiavané čisté a bez patogénov.

Nilfisk vám môže pomôcť zvýšiť čistotu prostredia s vysokou aj nízkou frekvenciou osôb pomocou špecifických profesionálnych riešení pre každú čistiacu úlohu – od starostlivosti o podlahy až po kuchyne – výsledkom sú lepšie pracovné podmienky pre vašich zamestnancov a lepšie prostredie na zotavenie pre vašich pacientov.

SC1500 Hospital Ps 570Maxwidth Cs 570X320 OLCJLB

Bezpečnejšie povrchy

Inovatívne technológie a jednoduchá obsluha definujú naše portfólio pre starostlivosť o podlahy, vysávanie a čistenie parou. Podlahy a ostatné povrchy budú čisté, bez prachu a iných potenciálne patogénov, pričom sa spotrebuje menej čistiacich prostriedkov a menej chemických látok. Lepšia kvalita ovzdušia, ako aj bezpečnosť podláh v prostrediach s vysokou frekvenciou – pre pacientov a aj zamestnancov.

Od malého čistenia po veľké čistenie vrátane pooperačných izieb, kancelárií, vstupov a chodieb, Nilfisk má riešenie, ktoré vám pomôže zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň hygieny, ktorú potrebujete.

SC500 Hospital1 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TJULCN

Čistejšie kuchyne

Pri príprave jedla pre personál a pacientov je dôležité dodržiavať striktné hygienické normy. Naše stroje poskytujú prvotriedny výkon bez zníženia produktivity, výsledkom čoho sú kuchynské podlahy a povrchy, ktoré sú čisté, suché, bezpečné a pripravené na použitie.

VL500 55 Kitchen Ps 570Maxwidth Cs 570X320 OLEOHB (1)

Zlepšujeme čistotu viac ako 100 rokov

Zariadenia Nilfisk na čistenie podláh a povrchov sú navrhnuté tak, aby boli podniky hygienickejšie a čistiace postupy produktívnejšie. Naše ekologické čistiace riešenia zvyšujú čistotu použitím menšieho množstva chemických látok a s nižšou námahou a zvyšujú pohodlie a celkový dojem v podnikoch čistených zmluvnými čistiacimi spoločnosťami. Rýchle a účinné čistiace riešenia, ktoré zlepšia vaše dobré meno, sú všetky súčasťou nášho záväzku poskytovať vám prvotriednu hodnotu, spoľahlivosť a účinnosť vo všetkom, čo vyrábame, a vo všetkom, čo robíme.