ONE GRPC13P08A-MTN-HFN Prime and Clean Air | Nilfisk
Váš zvolený variant
ONE GRPC13P08A-MTN-HFN Prime and Clean Air (128390122)
Ako kúpiť
Váš zvolený variant
ONE GRPC13P08A-MTN-HFN Prime and Clean Air
128390122

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Na spracovanie vašej požiadavky môže byť potrebné, aby spoločnosť Nilfisk vaše údaje poskytla iným spoločnosťami v rámci celosvetovej skupiny Nilfisk Group. Odoslaním vašej požiadavky nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Nilfisk A/S a jej príslušné globálne prepojené subjekty môžu vaše osobné údaje poskytovať a spracúvať na účely vyriešenia vašej požiadavky vrátane odoslania vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak je to potrebné.

Spinner