Vysokotlaké čističe | Nilfisk Official Website

Vysokotlaké čističe - Průvodce

Pokyny a montážne video - vyberte kategóriu

Vyberte segment
Nilfisk pre vaše podnikanie
Nilfisk pre váš domov
Vysokotlaké čističe
Core 140 Ih Pc Front Rgb

Sprievodca strojmi Compact a Core tu

Kliknite tu

128471195 128471196 E160 1 Liggende V2

Sprievodca strojmi Excellent tu

Kliknite tu

128471148 128471147 128471153 128471149 128471150 Premium Front

Sprievodca strojmi Premium tu

Kliknite tu

Často kladené dotazy

Vysokotlaké čističe

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky.

 • Prekontrolujte ističa v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte, či nie je poškodený.

 • Prekontrolujte, že ističe zodpovedajú príkonu stroja.

 • Ak zopla tepelná poistka, nechajte stroj aspoň 5 minút vychladnúť.

 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kolísajúca tlak / žiadny tlak

 • Prekontrolujte hadice a spoje.

 • Ak používate spätný ventil, skúste priame spojenie s prívodom vody.

 • Znečistené, opotrebované alebo zaseknuté piestiky - Ak je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tesnenie na čerpadle potrebuje výmenu. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Vzduchové bubliny v prívodnej hadici alebo čerpadle - pustite prívodnú vodu a držte zopnutý pištoľ aby tlak z radu vzduch vytlačil.

 • Nedostatočný prívod vody - skontrolujte, že objem privádzanej vody zodpovedá špecifikácii stroja a vyvarujte sa použitia dlhých alebo príliš tenkých hadíc (min. 1/2 ")
 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Vodný filter je znečistený - vyčistite ho. Postupujte podľa návodu.

 • Hadica je zalomená - je potrebné ju narovnať.

 • Skontrolujte prívod vody - môže byť zablokovaný.

 • Tlak vody pulzuje. Nechajte stroj bežať so stlačenou pištoľou kým nedôjde k náprave. Prekontrolujte, že objem privádzanej vody zodpovedá špecifikácii stroja a vyvarujte sa použitia dlhých alebo príliš tenkých hadíc (min. 1/2 "). Narovnajte hadicu. Vyčistite trysku. Vyčistite filter.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Voda preteká

 • Voda vyteká zo spojenia pištole a hadice. Skontrolujte zelený o-krúžok na hadicu. V prípade jeho poškodenia alebo straty kontaktujte Vášho predajcu.

 • Voda vyteká z nástavca. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Vody vyteká z hadice. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo spojenia pištole. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká z tela pištole. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo stroja. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká z pištole. Skontrolujte, či nie je plast prasknutý. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo spúšte. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Stroj samovoľne zapína a vypína

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Stroj sa rozbehne, ale voda nevyteká

 • Čerpadlo, hadica alebo příslušesntví zamrzlo. Počkajte na rozmrazení.

 • Žiadny prívod vody. Zapojte do vodovodného radu.

 • Vodný filter je znečistený - vyčistite ho. Postupujte podľa návodu.

 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Vstupné hadice sa odpája alebo vytrháva

 • Vstupná spojka môže byť poškodená. Kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

 • Prekontrolujte, za sú všetky hadice rozmotané.

 • Vstupná hadica je príliš krátka. Odporúčaná minimálna dĺžka hadice je 5m.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Kde môžem nechať opraviť svoj stroj?

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Nie je treba žiadna registrácia. Ak ste sa s týmto problémom stretli vyplňte kontaktný formulár s dokladom o zakúpení, fotografií sériového čísla a popisom závady

Aké príslušenstvo je komnpatibilní?

 • Link to product page

Ako spárovať diaľkové ovládanie môjho stroja?

 • Postupujte podľa návodu

Ako používať napeňovanie?

 • Postupujte podľa návodu

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Nalézt dealera

Použijte nás vyhledávač dealerů pro nalezení nejaktuálnějších informací ohledně Nilfisku ve Vašem okolí