Často kladené dotazy | Nilfisk Official Website

Podpora

Použijte nás vyhledávač dealerů pro nalezení nejaktuálnějších informací ohledně Nilfisku ve Vašem okolí

Vyberte segment
Nilfisk pre vaše podnikanie
Nilfisk pre váš domov

Často kladené dotazy

Vysavače

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky
  Prekontrolujte ističe v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tepelná poistka mohla zopnúť, odpojte stroj a nechajte ho vychladnúť 1-2 hodiny (tepelná poistka sa tým vyresetuje). Vyskúšajte stroj znova a ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícke centrum alebo predajcu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku

Znížený sací výkon

 • Odpadové sáčok môže byť plný a je potrebné ho vymeniť - postupujte podľa návodu.

 • Vstupný filter môže byť znečistený alebo zanesený - postupujte podľa návodu.

 • Hadica, hubice alebo rúry môžu byť zaplokované a je potrebné ich vyčistiť - postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady.

Aké príslušenstvo je komnpatibilné?

 • Nájdite svoj produkt

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Vysokotlaké čističe

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky.

 • Prekontrolujte ističa v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte, či nie je poškodený.

 • Prekontrolujte, že ističe zodpovedajú príkonu stroja.

 • Ak zopla tepelná poistka, nechajte stroj aspoň 5 minút vychladnúť.

 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kolísajúca tlak / žiadny tlak

 • Prekontrolujte hadice a spoje.

 • Ak používate spätný ventil, skúste priame spojenie s prívodom vody.

 • Znečistené, opotrebované alebo zaseknuté piestiky - Ak je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tesnenie na čerpadle potrebuje výmenu. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Vzduchové bubliny v prívodnej hadici alebo čerpadle - pustite prívodnú vodu a držte zopnutý pištoľ aby tlak z radu vzduch vytlačil.

 • Nedostatočný prívod vody - skontrolujte, že objem privádzanej vody zodpovedá špecifikácii stroja a vyvarujte sa použitia dlhých alebo príliš tenkých hadíc (min. 1/2 ")
 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Vodný filter je znečistený - vyčistite ho. Postupujte podľa návodu.

 • Hadica je zalomená - je potrebné ju narovnať.

 • Skontrolujte prívod vody - môže byť zablokovaný.

 • Tlak vody pulzuje. Nechajte stroj bežať so stlačenou pištoľou kým nedôjde k náprave. Prekontrolujte, že objem privádzanej vody zodpovedá špecifikácii stroja a vyvarujte sa použitia dlhých alebo príliš tenkých hadíc (min. 1/2 "). Narovnajte hadicu. Vyčistite trysku. Vyčistite filter.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Voda preteká

 • Voda vyteká zo spojenia pištole a hadice. Skontrolujte zelený o-krúžok na hadicu. V prípade jeho poškodenia alebo straty kontaktujte Vášho predajcu.

 • Voda vyteká z nástavca. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Vody vyteká z hadice. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo spojenia pištole. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká z tela pištole. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo stroja. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká z pištole. Skontrolujte, či nie je plast prasknutý. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo spúšte. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Stroj samovoľne zapína a vypína

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Stroj sa rozbehne, ale voda nevyteká

 • Čerpadlo, hadica alebo příslušesntví zamrzlo. Počkajte na rozmrazení.

 • Žiadny prívod vody. Zapojte do vodovodného radu.

 • Vodný filter je znečistený - vyčistite ho. Postupujte podľa návodu.

 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Vstupné hadice sa odpája alebo vytrháva

 • Vstupná spojka môže byť poškodená. Kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

 • Prekontrolujte, za sú všetky hadice rozmotané.

 • Vstupná hadica je príliš krátka. Odporúčaná minimálna dĺžka hadice je 5m.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Kde môžem nechať opraviť svoj stroj?

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Nie je treba žiadna registrácia. Ak ste sa s týmto problémom stretli vyplňte kontaktný formulár s dokladom o zakúpení, fotografií sériového čísla a popisom závady

Aké príslušenstvo je komnpatibilní?

 • Link to product page

Ako spárovať diaľkové ovládanie môjho stroja?

 • Postupujte podľa návodu

Ako používať napeňovanie?

 • Postupujte podľa návodu

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Otázka: Ako vymením hadicu na vysokotlakovom čističi Nilfisk Core 140?

Uvoľnite 3 poistné západky a odstráňte kryt hadicového bubna
Odstráňte poistnú pružinu
Odstráňte hadicu jej vytiahnutím cez hadicový kanál v stroji
Koniec novej hadice prestrčte cez kanál v stroji a nasaďte ho do mosadznej spojky, aby ste ho upevnili pomocou poistnej pružiny
Uistite sa, že je vedenie hadice namontované správne, aby sa zabezpečilo navíjanie len v smere hodinových ručičiek

Pozrite si video a dozviete sa viac

Mokrosuché vysavače

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky
  Prekontrolujte ističe v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tepelná poistka mohla zopnúť, odpojte stroj a nechajte ho vychladnúť 1-2 hodiny (tepelná poistka sa tým vyresetuje). Vyskúšajte stroj znova a ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícke centrum alebo predajcu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Znížený sací výkon

 • Odpadové sáčok môže byť plný a je potrebné ho vymeniť - postupujte podľa návodu.

 • Vstupný filter môže byť znečistený alebo zanesený - postupujte podľa návodu.

 • Hadica, hubice alebo rúry môžu byť zaplokované a je potrebné ich vyčistiť - postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady.

Aké príslušenstvo je komnpatibilné?

 • Link to product page

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Podlahové stroje

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky
 • Prekontrolujte ističe v budove
 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum
 • Tepelná poistka mohla zopnúť, odpojte stroj a nechajte ho vychladnúť 1-2 hodiny (tepelná poistka sa tým vyresetuje). Vyskúšajte stroj znova a ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícke centrum alebo predajcu
 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku

Znížený sací výkon

 • Jímka na nečistoty môže byť plná - postupujte podľa návodu
 • Vstupný filter môže byť znečistený alebo zanesený - postupujte podľa návodu
 • Sacie hubice alebo cesty môžu byť zablokované - postupujte podľa návodu
 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku

Kde zakúpiť príslušenstvo

Link to dealerfinder

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Nie je treba žiadna registrácia. Ak ste sa s týmto problémom stretli vyplňte kontaktný formulár s dokladom o zakúpení, fotografií sériového čísla a popisom závady

Aké príslušenstvo je komnpatibilné?

Link to product page

Ako používať stroj?

Postupujte podľa návodu

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Spinner

Nalézt dealera

Použijte nás vyhledávač dealerů pro nalezení nejaktuálnějších informací ohledně Nilfisku ve Vašem okolí