Podpora | Nilfisk

Podpora

Použijte nás vyhledávač dealerů pro nalezení nejaktuálnějších informací ohledně Nilfisku ve Vašem okolí

Vyberte segment
Nilfisk pre vaše podnikanie
Nilfisk pre váš domov

Často kladené dotazy

Vysavače

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky
  Prekontrolujte ističe v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tepelná poistka mohla zopnúť, odpojte stroj a nechajte ho vychladnúť 1-2 hodiny (tepelná poistka sa tým vyresetuje). Vyskúšajte stroj znova a ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícke centrum alebo predajcu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku

Znížený sací výkon

 • Odpadové sáčok môže byť plný a je potrebné ho vymeniť - postupujte podľa návodu.

 • Vstupný filter môže byť znečistený alebo zanesený - postupujte podľa návodu.

 • Hadica, hubice alebo rúry môžu byť zaplokované a je potrebné ich vyčistiť - postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady.

Aké príslušenstvo je komnpatibilné?

 • Nájdite svoj produkt

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Vysokotlaké čističe

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky.

 • Prekontrolujte ističa v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte, či nie je poškodený.

 • Prekontrolujte, že ističe zodpovedajú príkonu stroja.

 • Ak zopla tepelná poistka, nechajte stroj aspoň 5 minút vychladnúť.

 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kolísajúca tlak / žiadny tlak

 • Prekontrolujte hadice a spoje.

 • Ak používate spätný ventil, skúste priame spojenie s prívodom vody.

 • Znečistené, opotrebované alebo zaseknuté piestiky - Ak je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tesnenie na čerpadle potrebuje výmenu. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Vzduchové bubliny v prívodnej hadici alebo čerpadle - pustite prívodnú vodu a držte zopnutý pištoľ aby tlak z radu vzduch vytlačil.

 • Nedostatočný prívod vody - skontrolujte, že objem privádzanej vody zodpovedá špecifikácii stroja a vyvarujte sa použitia dlhých alebo príliš tenkých hadíc (min. 1/2 ")
 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Vodný filter je znečistený - vyčistite ho. Postupujte podľa návodu.

 • Hadica je zalomená - je potrebné ju narovnať.

 • Skontrolujte prívod vody - môže byť zablokovaný.

 • Tlak vody pulzuje. Nechajte stroj bežať so stlačenou pištoľou kým nedôjde k náprave. Prekontrolujte, že objem privádzanej vody zodpovedá špecifikácii stroja a vyvarujte sa použitia dlhých alebo príliš tenkých hadíc (min. 1/2 "). Narovnajte hadicu. Vyčistite trysku. Vyčistite filter.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Voda preteká

 • Voda vyteká zo spojenia pištole a hadice. Skontrolujte zelený o-krúžok na hadicu. V prípade jeho poškodenia alebo straty kontaktujte Vášho predajcu.

 • Voda vyteká z nástavca. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Vody vyteká z hadice. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo spojenia pištole. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká z tela pištole. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo stroja. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká z pištole. Skontrolujte, či nie je plast prasknutý. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Voda vyteká zo spúšte. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Stroj samovoľne zapína a vypína

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Stroj sa rozbehne, ale voda nevyteká

 • Čerpadlo, hadica alebo příslušesntví zamrzlo. Počkajte na rozmrazení.

 • Žiadny prívod vody. Zapojte do vodovodného radu.

 • Vodný filter je znečistený - vyčistite ho. Postupujte podľa návodu.

 • Tryska je zablokovaná - je potrebné ju vyčistiť. Postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Vstupné hadice sa odpája alebo vytrháva

 • Vstupná spojka môže byť poškodená. Kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

 • Prekontrolujte, za sú všetky hadice rozmotané.

 • Vstupná hadica je príliš krátka. Odporúčaná minimálna dĺžka hadice je 5m.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Kde môžem nechať opraviť svoj stroj?

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Nie je treba žiadna registrácia. Ak ste sa s týmto problémom stretli vyplňte kontaktný formulár s dokladom o zakúpení, fotografií sériového čísla a popisom závady

Aké príslušenstvo je komnpatibilní?

 • Link to product page

Ako spárovať diaľkové ovládanie môjho stroja?

 • Postupujte podľa návodu

Ako používať napeňovanie?

 • Postupujte podľa návodu

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Ako vymením hadicu na vysokotlakovom čističi Nilfisk Core 140?

Uvoľnite 3 poistné západky a odstráňte kryt hadicového bubna
Odstráňte poistnú pružinu
Odstráňte hadicu jej vytiahnutím cez hadicový kanál v stroji
Koniec novej hadice prestrčte cez kanál v stroji a nasaďte ho do mosadznej spojky, aby ste ho upevnili pomocou poistnej pružiny
Uistite sa, že je vedenie hadice namontované správne, aby sa zabezpečilo navíjanie len v smere hodinových ručičiek

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako môžem vymeniť trysku na Nilfisk Power Patio?

1. Vyberte náhradné trysky z priehradky v hornej časti vašej Power Patia Nilfisk
2. Otočte svoju Power Patio hore nohami a pomocou skrutkovača vytlačte kovový háčik pripevnený ku každej tryske, trysky by sa potom mali ľahko oddeliť
3. Umiestnite nové trysky na každý koniec otočnej tyče
4. Opäť zatlačte kovové háčiky, aby sa trysky upevnili na mieste

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako môžem vyčistiť filter na svojom vysokotlakovom čističi Nilfisk?

1. Odstráňte modrý konektor na zadnej strane vysokotlakového čističa Nilfisk
2. Pomocou klieští vytiahnite biely filter zo zariadenia
3. Vyčistite filter od všetkých nečistôt pod vodovodným kohútikom, aby ste vypláchli všetky dierky
4. Vložte filter späť do tlakovej umývačky a naskrutkujte konektor späť

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako môžem vyčistiť trysku na svojom vysokotlakovom čističi Nilfisk?

1. Vyberte malý čistiaci nástroj z hornej časti vášho zariadenia
2. Odstráňte trysku z pištole
3. Pomocou čistiaceho nástroja vložte tenký koniec do trysky a otočte ním, čím odstránite všetky nečistoty
4. Nasaďte trysku späť na pištoľ a čistiaci nástroj nasaďte späť do stroja

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako vyčistím trysku na svojom príslušenstve Nilfisk Core?

1. Otočte Patio hore nohami a pomocou skrutkovača vytlačte kovový háčik pripevnený ku každej tryske, trysky by sa potom mali ľahko oddeliť
2. Pomocou čistiaceho nástroja, ktorý nájdete v hornej časti vysokotlakového čističa Nilfisk, vložte tenký koniec do trysky a otočte ním, čím odstránite všetky nečistoty a piesok
4. Nasaďte dýzu späť a zacvaknite kovový háčik, aby ste ju zaistili na mieste

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako spárujem svoju rukoväť Power Grip/In Hand Power Control a stroj?

1. Pomocou malého skrutkovača odskrutkujte a odstráňte malý kryt na boku tyče na ovládanie výkonu pištole
2. Vložte malú batériu
3. Pod šípkou nadol na tlačidle by ste mali vidieť oranžové svetlo
4. Zapnite tlakovú umývačku otáčaním gombíka na zariadení
5. Stlačením šípky smerujúcej nahor skontrolujte, či pracujú rôzne sily
6. Vypnite napájanie, naskrutkujte kryt späť

Pozrite si video, aby ste sa dozvedeli viac

Ako pripravím svoj vysokotlakový čistič Nilfisk Core na zimné uskladnenie?

1. Vypnite zariadenie a odpojte vodu
2. Vystriekajte všetku zostávajúcu vodu zo stroja a šnúry
3. Skladujte v interiéri na teplom mieste, aby ste zabránili zamrznutiu

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako môžem sňať a znovu pripojiť trysku 3 v 1 k nástavcu na stroji Excellent?

Tlakové umývačky Excellent 160 a 170 sa dodávajú s tryskou 3 v 1 . Pokiaľ chcete trysku 3 v 1 z nástavca sňať alebo ju znovu pripojiť, musíte sa uistiť, že je tryska nastavená na nastavenie Rough (hrubé), a nie na Gentle 1 alebo Gentle 2 (jemné). Ak chcete nasadiť trysku na hrubé nastavenie, malý a veľký bod by mali byť zarovnané.

Pozrite sa, ako to urobiť, v našom videu o riešení problémov.

Ako môžem pripojiť a odpojiť nadstavec a pištoľ na tlakovej umývačke Excellent?

Tlakové umývačky Excellent 160 a 170 sú dodávané s nástavcom a pištoľou, pozrite sa na video, ako ich pripojiť a odpojiť.

Ako vyčistím penový nadstavec Power Foam Blaster?

Ak chcete vyčistiť Power Foam Blaster a odstrániť prípadné upchávky, musíte ho rozobrať pomocou skrutkovača a klieští. Pozrite sa na video, kde uvidíte, ako na to.

Mokrosuché vysavače

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky
  Prekontrolujte ističe v budove.

 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum.

 • Tepelná poistka mohla zopnúť, odpojte stroj a nechajte ho vychladnúť 1-2 hodiny (tepelná poistka sa tým vyresetuje). Vyskúšajte stroj znova a ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícke centrum alebo predajcu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Znížený sací výkon

 • Odpadové sáčok môže byť plný a je potrebné ho vymeniť - postupujte podľa návodu.

 • Vstupný filter môže byť znečistený alebo zanesený - postupujte podľa návodu.

 • Hadica, hubice alebo rúry môžu byť zaplokované a je potrebné ich vyčistiť - postupujte podľa návodu.

 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku.

Kde zakúpiť príslušenstvo

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady.

Aké príslušenstvo je komnpatibilné?

 • Link to product page

Ako používať stroj?

 • Postupujte podľa návodu

Ako môžem vysávať tekutiny pomocou môjho vysávača Nilfisk na mokré a suché vysávanie?

1. Odstráňte veko a vrecko zo stroja Nilfisk na mokré a suché čistenie
2. Nasaďte veko späť na stroj
3. Používajte buď s kefovou hlavou, alebo bez nej na vysávanie tekutín z podlahy alebo z nádob

Pozrite si video a dozviete sa viac

Ako môžem vysávať tekutiny pomocou môjho vysávača Nilfisk na mokré a suché vysávanie?

1. Odstráňte veko a vrecko zo stroja Nilfisk na mokré a suché čistenie
2. Nasaďte veko späť na stroj
3. Používajte buď s kefovou hlavou, alebo bez nej na vysávanie tekutín z podlahy alebo z nádob

Pozrite si video a dozviete sa viac

Podlahové stroje

Stroj sa nerozbehne / nezastaví počas používania

 • Skontrolujte správne zapojenie zástrčky prívodného kábla do zásuvky
 • Prekontrolujte ističe v budove
 • Prívodný kábel alebo zástrčka môžu byť poškodené. Pokiaľ je stroj v záruke, kontaktujte svojho predajcu. Ak je mimo záruku, kontaktujte zákaznícke centrum
 • Tepelná poistka mohla zopnúť, odpojte stroj a nechajte ho vychladnúť 1-2 hodiny (tepelná poistka sa tým vyresetuje). Vyskúšajte stroj znova a ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícke centrum alebo predajcu
 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku

Znížený sací výkon

 • Jímka na nečistoty môže byť plná - postupujte podľa návodu
 • Vstupný filter môže byť znečistený alebo zanesený - postupujte podľa návodu
 • Sacie hubice alebo cesty môžu byť zablokované - postupujte podľa návodu
 • Ak nefunguje nič z vyššie uvedeného - kontaktujte svojho predajcu ak je stroj v záruke alebo zákaznícke centrum ak je mimo záruku

Kde zakúpiť príslušenstvo

Link to dealerfinder

Stroj alebo jeho časť je poničená alebo chýba pri rozbalení

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Stroj nefunguje počas 30 dní od zakúpenia

 • Kontaktujte Vášho predajcu

Ako zaregistrovať svoju záruku?

 • Nie je treba žiadna registrácia. Ak ste sa s týmto problémom stretli vyplňte kontaktný formulár s dokladom o zakúpení, fotografií sériového čísla a popisom závady

Aké príslušenstvo je komnpatibilné?

Link to product page

Ako používať stroj?

Postupujte podľa návodu

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Spinner

Nalézt dealera

Použijte nás vyhledávač dealerů pro nalezení nejaktuálnějších informací ohledně Nilfisku ve Vašem okolí