Odkurzacze do stref ATEX i ACD | Nilfisk

Zbieranie pyłu łatwopalnego

Pyły łatwopalne mogą gromadzić się niemal wszędzie. Wybór odpowiedniego odkurzacza przemysłowego do zbierania pyłów łatwopalnych zależy od klasyfikacji strefy i rodzaju zbieranych materiałów.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

Dla rozpatrzenia zgłoszenia konieczne może być przekazanie Twoich danych do innych podmiotów grupy Nilfisk. Przesyłając zgłoszenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i udostępnianie Twoich danych osobowych przez firmę Nilfisk A/S i podmioty z nią powiązane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia, w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba, na przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Spinner
ZBIERANIE PYŁU ŁATWOPALNEGO

Zapoznaj się z naszą ofertą


Jednofazowe
JEDNOFAZOWE

Trójfazowe
TRÓJFAZOWE

ZOBACZ JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI ODKURZACZ

STREFY NIESKLASYFIKOWANE

ZBIERANIE PYŁU ŁATWOPALNEGO ACD

WYBÓR URZĄDZENIA ACD

Odkurzacze ACD* bezpiecznie zbierają pyły palne w miejscach, w których nie jest wymagana certyfikacja ATEX. Jeśli więc zbieramy pyły plane tylko w strefach niesklasyfikowanych, takich jak wiele małych piekarni lub firm wykorzystujących materiały takie jak mąka, zboża, cukier, laktoza i inne, wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas zbierania pyłów palnych są teraz mniejsze. Aby zapewnić Ci odpowiedni poziom bezpieczeństwa, odkurzacze Nilfisk są certyfikowane przez niezależną, zewnętrzną jednostkę. 

*Urządzenia do pyłów palnych

NASZ NOWY WARIANT
KORZYŚCI Z ACD

Ochrona dla Twojej firmy przed pyłem palnym przez cały czas.

Możesz dokonać wyboru spośród szerokiej gamy odkurzaczy ACD przeznaczonych do bezpiecznego i wydajnego zbierania pyłów palnych.

Możesz z łatwością osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zbierania pyłów palnych w strefach niesklasyfikowanych jako ATEX

Bezpieczne zbieranie pyłów palnych w całym zakładzie potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną, zewnętrzną jednostkę. 

Poznaj ofertę produktów

STREFY SKLASYFIKOWANE

ZBIERANIE PYŁU ŁATWOPALNEGO ATEX

WYBÓR ODKURZACZA PRZEMYSŁOWEGO ATEX

Klasyfikacja stref ATEX jest oceniana dla przedsiębiorstw lub zakładów produkcyjnych po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka zgodnie z dyrektywą 2014/34 UE. Strefy ATEX można również przypisać do jednej sekcji lub obszaru w firmie.

WYBÓR ATEX
KORZYŚCI Z ATEX

Ochrona dla Twojej firmy przed niebezpiecznymi gazami i pyłami palnymi.

Możesz dokonać wyboru korzystając z szerokiej gamy odkurzaczy z certyfikatem ATEX, które z łatwością i przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa będą zbierać wszelkie rodzaje pyłów palnych.

Bezpieczne i wydajne zbieranie pyłów palnych w każdej strefie z certyfikatem ATEX.

Zachowaj zgodność z przepisami, bezpiecznie zbierając palne pyły w całym zakładzie.

Poznaj ofertę produktów

UŻYJ ODPOWIEDNIEGO ODKURZACZA

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOWI

Warunkiem koniecznym do wystąpienia eksplozji w środowisku przemysłowym jest obecność 3 czynników: substancji palnej, tlenu i źródła zapłonu. W otoczeniu przemysłowym często pojawiają się stężenia pyłów, gazów lub oparów, które mogą wywołać eksplozję. Dodatkowo zawsze obecny jest tlen. Oznacza to, że dwa z trzech elementów, które mogą być przyczyną wybuchu obecne są zawsze.

Odkurzacze przemysłowe z certyfikatem ATEX firmy Nilfisk eliminują trzeci parametr: źródło zapłonu.

Ignition Animation
STREFY SKLASYFIKOWANE I STREFY NIESKLASYFIKOWANE
STREFY PRACY I KLASYFIKACJE

ACD DLA STREF NIESKLASYFIKOWANYCH

W przypadku zbierania pyłów palnych poza strefą objętą certyfikatem ATEX zastosowanie odkurzacza posiadającego niezależny certyfikat ACD gwarantuje najbezpieczniejszy i najkorzystniejszy pod względem wydajności wybór w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas produkcji. 

STREFY Z CERTYFIKATEM ATEX

Obszary, w których istnieje ryzyko występowania pyłów palnych i incydentów związanych z zapłonem, dzieli się na strefy w oparciu o częstotliwość i czas trwania obecności materiału wybuchowego.

DYREKTYWY I OBOWIĄZKI ATEX

Klient jest odpowiedzialny za klasyfikację stref swojej działalności, jak również obszarów roboczych w ramach działalności zgodnie z dyrektywami i miejscem, w którym urządzenie musi być zainstalowane.

Producent urządzenia jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzenia spełniającego odpowiednie wymagania certyfikacyjne ATEX wraz z deklaracją zgodności.

OKREŚLANIE STREFY

Grupa I: kopalnie

Grupa II: wszelka działalność na powierzchni ziemi inna niż górnictwo

Strefa użytkowania Kategoria urządzenia Oznaczenie gazu-pyłu
0 - 20 1 G - D
1 - 21 2 lub 1 G - D
2 - 22 3 lub 2 lub 1 G - D

Informacje:

  1. Wszystkie odkurzacze przemysłowe należą do Grupy II
  2. Strefy 0 lub -20 z reguły znajdują się wewnątrz urządzeń; w zależności od przypadku, zwykle w tych warunkach ludzie są nieobecni. Nie ma to jednak wpływu na klasyfikację strefy poza sprzętem, która jest deklarowana na oznakowaniu produktu.
  3. Kategorie te są podzielone odpowiednio na grupy gazowe (G) i pyłowe (D). Gaz i pył mogą również występować jednocześnie.
  4. Dyrektywa ATEX wymaga również, by urządzenie było oznaczone symbolem EX umieszczonym w żółtym sześciokącie.
  5. Odkurzacze z certyfikatem ACD i ATEX otrzymują niezależną certyfikację, która potwierdza zgodność obowiązujących norm bezpieczeństwa z dyrektywami.

Poznaj ofertę produktów