Polityka prywatności | Nilfisk

Polityka prywatności

Wybierz segment
Nilfisk dla Twojej firmy
Nilfisk dla Twojego domu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność i bezpieczeństwo danych naszych użytkowników są dla nas kwestiami o zasadniczym znaczeniu. Ochrona danych osobowych jest elementem naszej działalności, do którego podchodzimy z szacunkiem i pełnym zaangażowaniem. W niniejszej polityce prywatności opisujemy sposób, w jaki pozyskujemy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe naszych użytkowników. Administratorem danych dla potrzeb przetwarzania danych osobowych jest firma Nilfisk A/S, a termin „witryny internetowe” odnosi się łącznie do strony www.nilfisk.com oraz innych witryn internetowych, na których działa grupa Nilfisk. Nasza polityka prywatności zawiera także informacje o prawach przysługujących użytkownikom naszych witryn oraz przepisów, które regulują kwestię ochrony ich danych.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych – użytkownik ma prawo do żądania otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Prawo do sprostowania danych – użytkownik ma prawo do żądania od nas poprawienia swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych – w pewnych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie z naszej bazy swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku, gdy obowiązek przechowywania danych osobowych ciąży na nas z mocy prawa lub usunięcie danych jest niemożliwe lub stanowiłoby niewspółmierne obciążenie, nie usuwamy danych, natomiast przechowujemy je tylko tak długo, jak długo jest to absolutnie konieczne i zgodnie z ograniczeniami czasowymi dotyczącymi przechowywania danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby.
 • Prawo do przeniesienia danych – użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu – użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec określonych sposobów przetwarzania swoich danych, np. do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania danych – użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się zautomatyzowanemu przetwarzaniu swoich danych (z wyjątkiem przetwarzania na potrzeby marketingu ogólnego opartego na płci lub wieku).
 • Prawo do kontroli sądowej – jeśli odmówimy realizacji żądania wynikającego z prawa dostępu do danych, podamy przyczyny takiej decyzji. W przypadku odmowy użytkownikowi przysługuje praw do odwołania się od tej decyzji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny, które nie są naszą własnością ani przez nas kontrolowane, takie jak m.in. platformy mediów społecznościowych i świadczone przez nie usługi. Prosimy o zapoznanie się z treścią polityki prywatności tych witryn internetowych, ponieważ mogą one pozyskiwać, przechowywać, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkowników.


ZASADY DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA DANYCH

Szanujemy i cenimy prywatność naszych użytkowników, dlatego pozyskujemy od nich jedynie te dane, które pozwolą nam zapewnić im jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z naszych usług. Za każdym razem, gdy pozyskujemy dane naszych użytkowników:

 • Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do uzgodnionych celów i jedynie tak długo, jak jest to konieczne;
 • Wypełniamy, jako absolutne minimum, obowiązek stosowania się do wymogów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w kraju, w którym świadczymy usługi za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub naszych aplikacji;
 • Przechowujemy dane, które są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych;
 • Informujemy o celach przetwarzania danych i sposobach wykorzystania pozyskanych danych;
 • Regularnie weryfikujemy i aktualizujemy informacje dotyczące prywatności;
 • Nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to prawnie uzasadnione lub osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.


RODZAJ POZYSKIWANYCH DANYCH

Gdy użytkownik przegląda którąkolwiek ze stron internetowych w domenie Nilfisk.com lub korzysta z jednej z naszych aplikacji, pozyskujemy określone informacje osobiste i anonimowe. Informacje są także dostarczane nam za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę w mediach społecznościowych lub kanałach, takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram itp.

Możemy pozyskiwać następujące dane:

 • dane dotyczące rejestracji, które wykorzystujemy w związku z tworzeniem kont użytkowników (np. imię i nazwisko, kraj, płeć, data urodzenia, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło);
 • dane dotyczące transakcji i płatności, które wykorzystujemy w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług internetowych (np. adres pocztowy, numer telefonu lub numer karty kredytowej);
 • dane dotyczące lokalizacji lub adresy IP użytkowników, które wykorzystujemy w celu dostosowania treści witryny do danej lokalizacji;
 • dane udostępnione przez użytkowników na naszych forach lub za pośrednictwem naszych aplikacji;
 • dane przesłane przez użytkowników do osób lub grup za pośrednictwem naszych komunikatorów, aplikacji do rozmów w czasie rzeczywistym (czatów) lub usług pocztowych;
 • dane udostępnione przez użytkowników w związku z korzystaniem z kanałów internetowych należących do firmy Nilfisk lub jej partnerów zewnętrznych oraz w przypadku połączenia konta użytkownika Nilfisk z platformą podmiotu zewnętrznego.


CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do sposobu, w jaki pozyskujemy, przechowujemy, wykorzystujemy, udostępniamy i usuwamy dane naszych klientów i użytkowników naszej witryny internetowej. Udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • zapewnienie użytkownikom optymalnego poziomu obsługi podczas korzystania z naszych platform internetowych;
 • dostosowanie komunikacji do potrzeb i oczekiwań użytkowników;
 • przeprowadzanie ankiet i badania opinii na temat naszych usług;
 • optymalizowanie naszych działań i informacji marketingowych dotyczących naszych produktów;
 • udzielanie informacji, o które użytkownik poprosił i odpowiadanie na pytania nadesłane przez klientów;
 • prowadzenie sprzedaży produktów w naszym sklepie internetowym;
 • umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez firmę Nilfisk online i offline;
 • umożliwienie użytkownikom zakładania kont i rejestrowania się w celu korzystania z oferowanych usług;
 • umożliwienie udostępniania informacji na innych forach i platformach.

Podczas odwiedzania przez użytkowników naszych kanałów internetowych oraz stron internetowych lub platform osób trzecich, do przetwarzania danych osobowych korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, pliki cookie typu flash i piksele.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć, jak można usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia lub zablokować umieszczanie na urządzeniu użytkownika określonych rodzajów plików cookie. Prosimy pamiętać, że zablokowanie plików cookie uniemożliwi korzystanie z określonych funkcji witryny.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo dane osobowe użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo konto użytkownika jest aktywne lub jak długo jest to konieczne do świadczenia usługi. W przypadku zamknięcia konta lub skorzystania z prawa do usunięcia danych, będziemy przechowywać tylko te informacje, które są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa, do rozwiązania kwestii spornych lub realizacji postanowień zawartych umów.

Proszę zanotować:

 • Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe (adres e-mail, telefon, imię i nazwisko itp.) tak długo, jak będziemy się z Tobą kontaktować w sprawie naszych produktów i usług lub do czasu, gdy polecisz nam usunięcie Twoich danych lub w przypadku sporu prawnego z Tobą , po czym dane są usuwane – lub anonimizowane.
 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych, które posiadamy o Tobie, kliknij tutaj i wypełnij formularz, abyśmy mogli Cię zidentyfikować i znaleźć Twoje dane. Jeśli w informacjach, które posiadamy o Tobie, są błędy, poinformuj nas o tym, a my je poprawimy.
 • Jeśli chcesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane z naszego systemu, kliknij tutaj

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Nilfisk dla partnerów biznesowych


POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie są to niewielkie pliki z danymi, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić lepsze funkcjonowanie witryny i powiązanych z nią usług — na przykład przez zapamiętanie danych logowania, ustawień i preferencji dotyczących korzystania z witryny internetowej.

Podobnie jak większość witryn, nasze kanały online i aplikacje gromadzą określone dane (np. Informacje o adresach IP, przeglądarkach, dostawcach usług internetowych, odwiedzanych witrynach, systemach operacyjnych, znacznikach daty i czasu oraz dane o kolejnych odwiedzanych stronach). Informacje te nie będą powiązane z jakimikolwiek innymi informacjami zbieranymi przez nas na temat użytkownika, chyba że wyraził on na to zgodę.

Zarówno nasza firma, jak i zewnętrzni dostawcy programów monitorujących wykorzystujemy pamięć przeglądarki, pamięć aplikacji, pliki cookie, piksele, skrypty i tagi do badania trendów, zarządzania witryną, śledzenia przepływu ruchu użytkownika w obrębie witryny oraz gromadzenia danych demograficznych odnoszących się do całej bazy użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.


PRZEKAZYWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Jako firma o zasięgu globalnym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika poszczególnym spółkom z grupy Nilfisk lub podmiotom zewnętrznym na całym świecie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Za każdym razem, gdy dane, które dotyczą użytkownika, są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane przez nas lub podmioty świadczące tego rodzaju usługi w naszym imieniu, podejmujemy wszelkie właściwe kroki w celu ochrony prywatności jego danych osobowych.


ZGODNOŚĆ Z PRAWEM MIEJSCOWYM

Jako organizacja globalna zobowiązaliśmy się przestrzegać jako absolutne minimum wszelkich norm dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych określonych w unijnym Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze zobowiązanie realizujemy wszędzie tam, gdzie gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i/lub udostępniamy dane osobowe naszych użytkowników. Jeśli przepisy prawa miejscowego ustanawiają bardziej restrykcyjne normy niż określone w RODO, modyfikujemy nasze praktyki w tym zakresie, aby każdemu użytkownikowi w każdym miejscu na świecie móc zapewnić jednakowo bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych polityk, potrzeby uzyskania dostępu do danych podlegających przetwarzaniu przez firmę Nilfisk lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, zachęcamy do skontaktowania się z nami.