Juridische verklaring | Nilfisk

Juridische verklaring

Kies uw gebruik
Nilfisk voor uw bedrijf
Machine voor particulier gebruik
Gegevens van leverancier

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Denemarken

Telefoon:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

KVK-nr. 62572213

De wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf is interim-CEO, de heer René Svendsen-Tune.

Gebruik van de website

Nilfisk A/S (Nilfisk) stelt met zorg de verstrekte informatie op deze website samen en deze wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Desalniettemin wordt de informatie op deze pagina op "als is" en "als beschikbaar" basis aangeboden zonder garanties of voorstellingen, zowel uitdrukkelijk als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Nilfisk accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en voortdurende beschikbaarheid van de informatie op de website. Nilfisk behoudt het recht zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze website aan te brengen.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u het risico dat informatie onvolledig of onnauwkeurig kan zijn, of niet voldoet aan uw wensen of vereisten.

Het product op de website staat voor de huidige volledige serie producten van Nilfisk; sommige producten kunnen echter niet verkrijgbaar zijn in alle landen.

Nilfisk accepteert ook geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de website voor de gebruiker en zijn/haar doelstellingen. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of verklaringen worden alleen door Nilfisk gedaan in individuele, schriftelijke communicatie.

Nilfisk heeft niet alle sites die gekoppeld zijn aan deze website gecontroleerd. Als u naar een andere pagina of andere site gaat via een koppeling op deze site en uw gebruik daarvan, geschiedt op eigen risico. Nilfisk wijst alle verantwoordelijkheid over, relatie met of goedkeuring van websites waaraan deze website gekoppeld is, af.

Indien van toepassing zal Nilfisk de wettelijke Recupel-bijdrage in rekening brengen en afdragen.


Copyright/handelsmerken

De inhoud van deze website is volledig in eigendom van de Nilfisk Group en is onderhevig aan bescherming door copyrightwetten. Afbeeldingen zijn eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van, de Nilfisk Group. Alle handelsmerken en logo's die op deze website getoond worden, zijn handelsmerken van de Nilfisk Group. Niets op deze website mag gezien worden als toekenning, impliciet of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van intellectuele eigendomsrechten die op de website getoond worden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nilfisk, de relevante dochteronderneming of de derde partij die dat recht beheert. Nilfisk garandeert niet en doet geen voorstelling dat uw gebruik van materialen getoond op deze website geen inbreuk is op de rechten van derde partijen die niet in eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Nilfisk.

In het geval dat u toestemming voor gebruik wilt aanvragen, neemt u dan contact op met de Marketingafdeling van Nilfisk.

Nilfisk is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die voortvloeien uit uw gebruik van, of de onmogelijkheid gebruik te maken van, deze website of van uw vertrouwen op informatie daarop. Nilfisk doet afstand van alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, boete en speciale schade, verloren kansen, winstderving of andere schade. Deze beperking omvat een virus of andere schade die van invloed kan zijn op uw computerapparatuur.

Uw toegang tot en het gebruik van deze website en deze juridische verklaring worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het aanbiedende bedrijf. Een geschil dat voortvloeit uit of in relatie tot deze tekst dat niet minnelijk geschikt kan worden, wordt afgehandeld door de Deense rechtbanken, tenzij toepasbare wettelijke voorzieningen anders voorschrijven.

Alle informatie die gedeeld wordt via deze website wordt verwerkt conform de toepasbare wettelijke voorzieningen betreffende gegevensbescherming en gegevensprivacy (en daaraan gekoppelde regels). Let erop dat opmerkingen betreffende deze website die direct naar Nilfisk verzonden worden, eigendom worden van Nilfisk en zonder beperking gebruikt kunnen worden. Dergelijke opmerkingen worden niet vertrouwelijk behandeld.​

Lees verder

Nilfisk en de leden van de Nilfisk Groep bedienen klanten rechtstreeks en via een wereldwijd dealernetwerk. Om uw aanvragen en verzoeken te kunnen afhandelen, zullen wij uw gegevens wellicht delen met aangewezen Nilfisk-dealers in uw land of regio. Wij wijzen u op het volgende:

  • Wij zullen uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, naam enz.) opslaan en bewaren zolang wij met u in contact staan over onze producten en diensten of tot u ons instrueert om uw gegevens te verwijderen of zolang er een juridisch geschil met u bestaat, waarna de gegevens zullen worden verwijderd of worden geanonimiseerd.
  • Wanneer u toegang wenst te krijgen tot de gegevens die wij van u hebben, gelieve u hier te klikken en het formulier in te vullen om ons in staat te stellen om u te identificeren en uw gegeven te vinden.Wanneer onze informatie over u fouten bevat, kunt u ons die meedelen, zodat wij ze kunnen corrigeren.
  • U kunt op elk gewenst moment uw toestemming om door Nilfisk benaderd te worden, herroepen door hier te klikken.
  • Wanneer u ons wilt verzoeken om uw gegevens in onze systemen te verwijderen, dient u hier te klikken.
  • U heeft het recht om contact op te nemen met de bevoegde instanties voor privacybescherming in uw land om een klacht in te dienen over de omgang met uw gegevens door Nilfisk. Klik hier 

 Klik hier om de privacyverklaring van Nilfisk voor zakelijke partners te lezen.