Νομική γνωστοποίηση | Nilfisk

Νομική γνωστοποίηση

Επιλέξτε κλάδο
Nilfisk για την επιχείρηση σας
Nilfisk Για το σπίτι
Στοιχεία παροχέα

Η κατοχή, διαχείριση και λειτουργία του ιστότοπου ανήκουν στη:

η Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Δανία

Τηλέφωνο:+45 43 23 81 00
Φαξ:+45 43 43 73 68

CVR.no. 62572213

Ο προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος K. René Svendsen-Tune ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Χρήση του ιστότοπου

Η Nilfisk A/S (Nilfisk) επιμελείται τη σύνταξη των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο, τον οποίο εξετάζει και ενημερώνει τακτικά. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" και "ως διατίθενται", χωρίς εγγυήσεις ή εκπροσώπηση, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Η Nilfisk δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα, την ενημέρωση και τη συνεχή διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ιστότοπου. Η Nilfisk διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε το ενδεχόμενο οι πληροφορίες να είναι ημιτελείς ή ανακριβείς ή να μην ικανοποιούν τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις σας.

Τα προϊόντα που περιγράφονται στον ιστότοπο αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα πλήρη γκάμα προϊόντων της Nilfisk. Ωστόσο, κάποια προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

Η Nilfisk επίσης δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη μη καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου για τον χρήστη και τους σκοπούς του. Δεσμευτικές πληροφορίες, συμβουλές, συστάσεις ή δηλώσεις παρέχονται από τη Nilfisk μόνο σε προσωπικές γραπτές επικοινωνίες.

Η Nilfisk δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Η σύνδεσή σας σε οποιαδήποτε σελίδα ή άλλη τοποθεσία, καθώς και η χρήση αυτών, γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Nilfisk αποποιείται οποιονδήποτε έλεγχο σε, σχέση με ή προσυπογραφή για ιστότοπους με τους οποίους συνδέεται ο συγκεκριμένος ιστότοπος.

Πνευματικά δικαιώματα/Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του παρόντα ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Ομίλου Nilfisk Group και διέπεται από τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εικόνες αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου Nilfisk Group ή χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειάς του. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Nilfisk Group. Καμία πληροφορία που περιέχεται στον ιστότοπο αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραχώρηση, κατά συνεπαγωγή ή με διαφορετικό τρόπο, οποιασδήποτε άδειας χρήσης ή οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Nilfisk, της σχετικής θυγατρικής της ή τυχόν τρίτου μέρους που ελέγχει το εν λόγω δικαίωμα. Η Nilfisk δεν εγγυάται ούτε συνηγορεί ότι η εκ μέρους σας χρήση του υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων τα οποία δεν κατέχει η Nilfisk ή δεν σχετίζονται με αυτή.

Σε περίπτωση που θέλετε να ζητήσετε συγκατάθεση χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing της Nilfisk.

Η Nilfisk δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό προκύψει από την πρόσβασή σας, ή την αδυναμία πρόσβασής σας στον ιστότοπο ή από την εξάρτησή σας σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται εδώ. Η Nilfisk αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, κυρωτική και ειδική ή άλλη ζημία, απώλεια ευκαιριών, απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει τυχόν ιούς ή άλλη ζημία που μπορεί να επηρεάσει τον υπολογιστή σας.

Η πρόσβασή σας και η χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου, καθώς και την παρούσα νομική γνωστοποίηση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας παροχής. Οποιαδήποτε διένεξη προκύψει από ή σε σχέση με το παρόν και δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό τρόπο, θα πρέπει να διευθετηθεί από τα Δικαστήρια της Δανίας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά σε ισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις.

Όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω του ιστότοπου θα υπόκεινται στις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων και το απόρρητο δεδομένων (και τους σχετικούς κανόνες). Σημειώνεται ότι τυχόν σχόλια που αποστέλλονται στη Nilfisk απευθείας σχετικά με τον ιστότοπο, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Nilfisk και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό. Τέτοια σχόλια δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικά.​

Διαβάστε περισσότερα

Η Nilfisk και τα μέλη του Ομίλου Nilfisk εξυπηρετούν τους πελάτες απευθείας και μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου αντιπροσώπων. Για να παρακολουθήσουμε το αίτημά σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε αρμόδιους αντιπροσώπους της Nilfisk στην περιφέρειά σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι:

  • Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail, τηλέφωνο, όνομα, κ.λπ.) εφόσον: βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή, έως ότου μάς ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή, υπάρχει κάποιο νομικό ζήτημα που μας αναγκάζει να τα αποθηκεύσουμε, μετά το οποίο τα δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
  • άν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με εσάς, κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε τη φόρμα ώστε να μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε και να βρούμε τα στοιχεία σας.Εάν υπάρχουν λάθη στις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας και θα τα διορθώσουμε.
  • Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία από τη Nilfisk, κάνοντας κλικ εδώ.
  • Εάν θέλετε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας, κάντε κλικ εδώ.
  • Έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στον φορέα προστασίας δεδομένων στη χώρα σας για τυχόν παράπονα σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας από τη Nilfisk.Κάντε κλικ εδώ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την ειδοποίηση της Nilfisk περί απορρήτου δεδομένων προς τους επιχειρηματικούς εταίρους της.