Corporate Social Responsibility | Nilfisk

Corporate Social Responsibility

“Vi giver mulighed for bæredygtig
rengøring i hele verden for at forbedre menneskers livskvalitet.”

Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

For at kunne behandle din anmodning kan Nilfisk være nødt til at dele dine data med andre virksomheder i Nilfisk Group. Ved at indsende din anmodning nedenfor accepterer du, at Nilfisk A/S og virksomhedens relevante globale datterselskaber må dele og behandle dine personoplysninger for at adressere din forespørgsel, herunder sende dine data uden for EØS, hvis det er nødvendigt.

Spinner

PRIORITERING AF BÆREDYGTIGHED

LANGSIGTEDE FORANDRINGER FOR EN BEDRE VERDEN

Bæredygtighed er forankret i vores forretningsstrategi – og dermed integreret på tværs af alle vores aktiviteter. Vi stræber efter fire bæredygtighedsprioriteter baseret på væsentlige emner, fremtrædende menneskerettigheder og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Science Based

VIDENSKABELIGT BASERET KLIMAINDSATS

Vi stræber efter at være på linje med den mest opdaterede miljøvidenskab for at kunne spore vores resultater i forhold til meningsfulde og virkningsfulde klima- og miljømål

Mål

  • 35 % reduktion i scope 1- og 2-udledninger af drivhusgasser inden 2030 i forhold til 2019, valideret af SBTi
  • 48 % reduktion i scope 3-udledninger af drivhusgasser pr. enhed bruttofortjeneste inden 2030 i forhold til 2021, valideret af SBTi

Læs mere

Sustainable Product

VI GÅR FORREST MED BÆREDYGTIGE PRODUKTER

Vi arbejder på at producere produkter af høj kvalitet, der leverer værdi til vores kunder og alle vores andre interessenter.

Mål

  • 25 % energieffektivitet for nye produktplatforme

Læs mere

Empowerment

MENNESKER OG FÆLLESSKABER

God ledelse er afgørende for vores daglige interaktion med kunder, leverandører og andre forretningspartnere, og Nilfisk har givet tilsagn om at ville fremme integritetscentreret adfærd i hele virksomheden

Mål

  • Forøgelse af kønsdiversiteten i bestyrelsen til 25 % kvinder inden 2024
  • Som minimum opnå og fastholde en EcoVadis-guldmedalje

Læs mere

Business Conduct

ANSVARLIG FORRETNINGSLEDELSE

Vi handler for at skabe et retfærdigt, ligeværdigt, sundt, sikkert og motiverende arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det betyder også at forpligte sig til at respektere menneskerettighederne i forbindelse med aktiviteter i værdikæden.

Mål

  • Forøgelse af kønsdiversiteten i topledelsen til 25 % kvinder inden 2026

Læs mere

MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi forpligter os til at levere handling med fokus på udvalgte mål for bæredygtig udvikling. At handle inden for en fælles ramme gør det muligt at kommunikere vores resultater, samtidig med at vi arbejder hen imod virkningsfulde og videnskabeligt baserede bæredygtighedsmål.

"Vi skaber en mere bæredygtig fremtid for de kommende generationer, og vi er nødt til at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør"

TORSTEN TUERLING
President & CEO hos Nilfisk

SÅDAN ARBEJDER VI FOR AT SKABE VÆRDI

VI VIDEREGNER STOLT VORES BEDØMMELSER INDEN FOR INTERNATIONALT ANERKENDTE RAMMER
Web Emblems Ecovadis 500X500

ECOVADIS

Den seneste bæredygtighedsvurdering af Nilfisk blev foretaget af EcoVadis i september 2022 og tildelte virksomheden 68 ud af 100 point, hvilket viser, at Nilfisks bæredygtighedsresultater er "avancerede". Denne vurdering illustreres af en guldmedalje.

Web Emblems SBT 500X500

INITIATIV FOR VIDENSKABELIGT BASEREDE MÅL

Videnskabeligt baserede mål giver Nilfisk en klart defineret vej til at reducere udledningen af drivhusgasser, hvilket begrænser den globale opvarmning i overensstemmelse med målene i Parisaftalen.

Web Emblems CDP 500X500

KULSTOFUDLEDNINGSPROJEKT

Nilfisk offentliggør sine klimatiltag og -resultater via CDP, en international nonprofitorganisation.

I 2022 havde Nilfisk for tredje år i træk en A-score, hvilket holdt Nilfisk i toplederkategorien.

Web Emblems Wesupport 500X500

UN GLOBAL COMPACT

Nilfisk forpligtede sig til FN’s Global Compact-initiativ i 2010 og har siden da offentliggjort vores virksomheds resultater inden for de 10 retningslinjer.

ESG Transparency Badge 2022

ESG TRANSPARENCY PARTNER

Som en del af vores ESG-gennemsigtighedsarbejde rapporterer Nilfisk til Nasdaqs ESG-rapporteringsplatform og er certificeret Nasdaq ESG Transparency Partner 2022.

Web Emblems Sedex 500X500

SEDEX

Nilfisk rapporterer i Sedex, en global organisation, der arbejder for at skabe forbedringer inden for etisk og ansvarlig forretningspraksis i globale forsyningskæder.

SANKTIONER I EU OG USA

Nilfisk overholder gældende handels- og økonomiske sanktioner pålagt af f.eks. USA og EU. Vi kræver, at sælgere og forhandlere også følger sanktioner, der påvirker deres forretning med Nilfisk, for at sikre, at vores forretningsaktiviteter ikke resulterer i sanktioner.

Se den aktuelle liste over lande og andre geografiske områder, der er underlagt de vigtigste amerikanske eller EU-sanktioner – sælgere og forhandlere må ikke handle med disse lande i den virksomhed, de driver med Nilfisk, medmindre Nilfisk på forhånd skriftligt godkender dette.

VIDENSCENTER

Se en række artikler og indsigt i, hvordan din rengøring kan blive mere bæredygtig – alt sammen på ét sted.

CERTIFIKATER OG RAPPORTER

NILFISKS CERTIFIKATER OG RAPPORTER

Hos Nilfisk ønsker vi at give vores kunder gennemskuelighed i vores bestræbelser på at sørge for, at produkterne er sikre og overholder gældende regler. Nilfisks politik er at overholde alle gældende standarder samt alle myndigheds- og lovmæssige krav, der er rettet mod Nilfisk eller vores produkter. I dette afsnit har vi udarbejdet Nilfisks adfærdskodeks for virksomheden, Nilfisks erklæring om Moderns Slavery Act og vores ISO- og produktoverensstemmelseserklæringer.

CSR Report 2022 Image

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2022

Vores bæredygtighedsrapport for 2022 viser, hvordan Nilfisk går fra engagement til handling, sætter dristige mål og præsenterer solide resultater på tværs af miljø, sociale forhold og ledelse.

Læs mere

Students at education facility

Vi betragter respekt for de internationalt anerkendte menneskerettigheder som rygraden i vores bæredygtighedsarbejde, og vi ønsker at sikre fuld og uigenkaldelig anvendelse af menneskerettighederne ved at vurdere dette på et bredt koncernniveau, men også på lande- og sitebasis.

Læs politikken

N301 0002 Nilfisk Ecovadis Image 6004 1080X1080px EN DK Opt1 PROOF2

Nilfisk har brancheførende ambitioner for bæredygtighed, og den seneste indsats tildeles nu EcoVadis-guldmedaljen. Dermed placerer Nilfisk sig i top 5 % af alle globale virksomheder, der vurderes af EcoVadis – og i top 4 % i deres branche.

Læs mere

Cleaning building

Vores seneste CSR-rapport for regnskabsåret 2021. Vi har sat nye ambitiøse mål for bæredygtighed og planlægger at gå forrest med hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Vores adfærdskodeks for virksomheden udtrykker vores engagement i at fremme adfærdsstandarder og ansvarlighed i hele virksomheden. Det beskriver de grundlæggende regler for den måde, vi handler på internt og eksternt .

Læs mere

ISO Visual

Nilfisk har et ISO-certificeret kvalitets- og miljøledelsessystem, der giver os fokus og struktur. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 er er verdensomspændende standarder, der administreres af International Organization for Standardization (ISO).

Læs mere

Product Compliance Declarations Visual

Hos Nilfisk ønsker vi at skabe gennemsigtighed omkring vores arbejde med at sørge for, at vores produkter er sikre og overholder gældende regler. Nilfisks politik er at overholde alle gældende standarder, regulativer og lovkrav, der er rettet mod Nilfisk og vores produkter, såsom REACH, RoHS, WEEE og Conflict Minerals.

Læs mere

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Hos Nilfisk mener vi, at dette initiativ er et vigtigt skridt i retning af øget gennemsigtighed for virksomheder, der opererer i Storbritannien, med fokus på at forebygge alvorlige overtrædelser, der opstår i globale forsyningskæder. Initiativet er rettet mod slaveri, tvangsarbejde, menneskehandel og meget mere.

Læs mere

Ethics And Compliance Square

Denne folder indeholder en introduktion til Nilfisks programmer og initiativer inden for Corporate Social Responsibility, kvalitet, miljøstyring og overholdelse.

Læs mere