ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ | Nilfisk

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Vyberte segment
Nilfisk pro vaše podnikání
Nilfisk pro váš domov

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí – považujeme ochranu vašich osobních údajů a soukromí za velmi důležité. Jsme odhodláni respektovat a chránit vaše osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů uvádíme způsob, jakým shromažďujeme, používáme, uchováváme a sdílíme osobní údaje. Správcem údajů pro zpracování údajů je společnost Nilfisk A/S a pojem „webové stránky“ souhrnně odkazuje na stránky www.nilfisk.com a další webové stránky, na kterých skupina Nilfisk Group působí. V našich zásadách ochrany osobních údajů vás také informujeme o vašich právech a o vaší zákonné ochraně.


NÁMI UCHOVÁVANÉ ÚDAJE A VAŠE PRÁVA

Kdykoliv během našeho přístupu k vašim osobním údajům a jejich zpracování máte právo na následující:

 • Přístup k údajům – máte právo požádat o kopii informací, které o vás uchováváme.
 • Oprava údajů – máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, které o vás uchováváme.
 • Odstranění údajů – za určitých okolností můžete požádat o odstranění údajů, které o vás uchováváme, z našich záznamů. Pokud jsme ze zákona povinni informace uchovávat nebo pokud je to nemožné nebo neproporcionální, nebudeme je odstraňovat, budeme je však uchovávat pouze po náležitou dobu. V našich datových systémech máme časová omezení.
 • Omezení zpracování údajů – pokud se na údaje vztahují určité podmínky, můžeme jejich zpracování omezit.
 • Přenositelnost údajů – máte právo, abychom uchovávané údaje předávali jiné organizaci.
 • Podání námitky – máte právo vznést námitku vůči určitému typu zpracování údajů, například jejich použití pro přímý marketing.
 • Podání námitky proti automatizovanému zpracování, včetně profilování údajů – máte také právo ohradit se proti rozhodování o vaší osobě počítačem (kromě běžného marketingu podle vašeho věku nebo pohlaví).
 • Posouzení oprávnění – pokud váš požadavek odmítneme na základě oprávnění k přístupu, uvedeme důvod. Máte právo podat stížnost.

Nejsme zodpovědní za webové stránky, které nevlastníme ani nekontrolujeme, např. platformy/služby na sociálních sítích. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách, protože vaše osobní údaje lze velmi snadno shromažďovat, ukládat, používat a sdílet.


NAŠE PRAVIDLA SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Respektujeme a vážíme si vašeho soukromí a žádáme vás pouze o takové informace, které potřebujeme pro zajištění skvělé zákaznické podpory. Kdykoli shromažďujeme údaje o zákaznících:

 • Žádáme o povolení ke shromažďování údajů
 • Údaje používáme pouze z dohodnutého důvodu a po potřebnou dobu
 • Budeme minimálně dodržovat místní zákony na ochranu údajů v zemi, kde vám poskytujeme službu prostřednictvím našich webových stránek nebo našich aplikací.
 • Uchováváme údaje, které jsme povinni vést v evidenci ze zákona
 • Vysvětlíme vám, proč tyto údaje potřebujeme a jak je budeme využívat
 • Osobní údaje pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme
 • Údaje s nikým nesdílíme, pokud k tomu nemáme právní nebo legitimní důvod, nebo pokud od vás nemáme svolení.


SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

Pokud navštívíte některé z našich webových stránek na naší doméně Nilfisk.com nebo pokud použijete některou z našich aplikací, začneme shromažďovat vaše osobní a anonymní informace. Informace získáváme také prostřednictvím třetích stran, pokud navštívíte naši stránku na stránkách nebo kanálech sociálních sítí (např. LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram atd.).

Údaje, které můžeme shromažďovat:

 • Registrační údaje, které používáme k nastavení účtu (např. vaše jméno, země, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo).
 • Platební nebo transakční údaje, které používáme při nákupu produktů nebo při používání on-line služeb (např. poštovní adresa, telefonní číslo nebo číslo platební karty).
 • Údaje o poloze nebo vaše IP adresa, které používáme k poskytování relevantního místního on-line obsahu na základě vaší polohy.
 • Údaje, které jste sdíleli na našich fórech nebo prostřednictvím našich aplikací.
 • Údaje, které jste zaslali nějaké osobě nebo skupině prostřednictvím našich služeb zasílání zpráv, konverzace nebo pošty.
 • Údaje, které poskytnete během používání našich vlastních on-line kanálů nebo kanálů třetích stran, nebo pokud propojíte svůj účet Nilfisk s platformou třetích stran.


PROČ POTŘEBUJEME ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováním osobních údajů se rozumí způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme, používáme, sdílíme a odstraňujeme údaje, které získáváme od našich zákazníků a online uživatelů našich webových stránek. Sdílíte-li s námi své osobní údaje, budeme je zpracovávat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom/abyste mohli:

 • Poskytnout nejlepší on-line sužby na našich platformách
 • Přizpůsobit komunikaci vašim potřebám a požadavkům
 • Prostřednictvím dotazníků a průzkumů požádat o zpětnou vazbu o našich službách
 • Poskytnout relevantní marketingové informace o našich výrobcích
 • Posílat jakékoliv požadované informace nebo odpovídat na dotazy zákazníků
 • Zakoupit produkty v našem e-shopu
 • Využít on-line/off-line služby společnosti Nilfisk, které jsme vytvořili
 • Zaregistrovat se k jakýmkoli účtům/službám
 • Sdílet informace na našich fórech/platformách

Pokud navštívíte naše online kanály nebo stránky či platformy třetích stran, použijeme k zpracování vašich osobních údajů takové technologie, jako jsou soubory cookie, soubory cookie Flash a pixely.

Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie, včetně informací o tom, jak odstranit umístění souborů cookie na vašem zařízení a jak jim zabránit v jejich prvním umístění! Mějte na paměti, že pokud nepovolíte funkci souborů cookie ve vašem zařízení, některé z našich služeb a funkcí na webu již nebudou fungovat.


JAK DLOUHOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Obecně budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy je váš účet aktivní nebo po dobu potřebnou k poskytování služby. Pokud chcete svůj účet zrušit nebo chcete odstranit vaše údaje, budeme uchovávat pouze takové informace, které podle právních předpisů potřebujeme k řešení sporů nebo k vynucování našich smluv.

Poznámka:

 • Vaše osobní údaje (e-mail, telefon, jméno atd.) Budeme ukládat, dokud s vámi budeme v kontaktu ohledně našich produktů a služeb, nebo dokud nám nedáte pokyn k vymazání vašich údajů, nebo pokud s vámi dojde k právnímu sporu. , po kterém jsou data mazána - nebo anonymizována.
 • Chcete-li získat přístup k údajům, které o vás máme, klikněte sem a vyplňte formulář, který nám umožní vaši identifikaci a vyhledání vašich údajů. Pokud se vyskytnou chyby v informacích, které o vás máme, řekněte nám to a my je opravíme.
 • Pokud chcete požádat o smazání vašich údajů v našem systému, klikněte sem

Kliknutím sem si přečtete oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nilfisk jejím obchodním partnerům

 
NAŠE ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které váš prohlížeč umístí na váš počítač nebo zařízení. Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Pokud je však načten serverem prostřednictvím webového prohlížeče, může webová stránka poskytnout uživatelsky přívětivější službu – může si například zapamatovat přihlašovací údaje a nastavení/předvolby webových stránek.

Stejně jako většina webových stránek i naše on-line kanály/aplikace shromažďují některé informace (např. IP adresy, prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, historii procházení, operační systémy, datová razítka, časová razítka a data clickstream). Tyto informace nebudou propojeny s žádnými dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme, pokud nám k tomu neudělíte svůj souhlas.

Spolu s našimi partnery třetích stran poskytujícími služby sledování využíváme ukládání prohlížeče, ukládání aplikací, soubory cookie, pixely, skripty a značky k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů prostřednictvím webu a shromažďování demografických informací o naší celkové databázi uživatelů. Více informací o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


PŘENOS DAT A JEJICH UCHOVÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Jako globální společnost můžeme vaše osobní údaje předávat jednotlivým dceřiným společnostem skupiny Nilfisk Group nebo třetím stranám do poboček po celém světě pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Kdykoliv jsou vaše osobní údaje předávány, ukládány nebo zpracovávány námi nebo společnostmi, které tyto služby vykonávají naším jménem, podnikneme přiměřené kroky k ochraně soukromí vašich osobních údajů.

 
MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jako globální organizace chceme zajistit, abychom dodržovali alespoň standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení stanovené evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Takto postupujeme kdekoli na světě, kde shromažďujeme, ukládáme, používáme nebo sdílíme vaše osobní údaje. Pokud vaše místní právní předpisy požadují vyšší ochranu než pravidla stanovená GDPR, upravíme naše postupy tak, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji budeme nakládat bezpečně a stejně tak je budeme i uchovávat, ať už jste kdekoliv na světě.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich zásad, pokud chcete získat informace o jakýchkoli osobních údajích, které jsou o vás uchovávány, nebo máte jakékoli obavy ohledně používání vašich osobních údajů společností Nilfisk, kontaktujte nás prosím.