Často kladené dotazy | Nilfisk

Podpora

Použijte vyhledávač prodejců pro nejaktuálnější informace o prodejcích ve Vašem okolí

Vyberte segment
Nilfisk pro vaše podnikání
Nilfisk pro váš domov

Často kladené dotazy

Vysavače

Stroj se nerozeběhne/nezastaví během používání

 • Zkontrolujte správné zapojení zástrčky přívodního kabelu do zásuvky

 • Překontrolujte jističe v budově

 • Přívodní kabel nebo zástrčka mohou být poškozené. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Tepelná pojistka mohla sepnout, odpojte stroj a nechte ho vychladnout 1-2 hodiny (tepelná pojistka se tím vyresetuje). Vyzkoušejte stroj znovu a pokud stále nefunguje, kontaktujte zákaznické centrum nebo prodejce

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Snížený sací výkon

 • Odpadní sáček může být plný a je potřeba ho vyměnit - postupujte dle návodu

 • Vstupní filtr může být znečištěný nebo zanesený - postupujte dle návodu

 • Hadice, hubice nebo trubky mohou být zaplokované a je potřeba je vyčistit - postupujte dle návodu

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Kde zakoupit příslušenství

Link to dealerfinder

Stroj nebo jeho část je poničená nebo chybí při rozbalení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Q: Machine faulty wihin 30 days of purchase

 • Contact you dealer directly for help

Jak zaregistrovat svou záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady

Jaké příslušenství je komnpatibilní?

 • Link to product page

Jak používat stroj?

 • Postupujte dle návodu

Vysokotlaké čističe

Stroj se nerozeběhne/nezastaví během používání

 • Zkontrolujte správné zapojení zástrčky přívodního kabelu do zásuvky

 • Překontrolujte jističe v budově

 • Přívodní kabel nebo zástrčka mohou být poškozené. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Pokud používáte prodlužovací kabel, zkontrolujte, jestli není poškozený

 • Překontrolujte, že jističe odpovídají příkonu strojeCheck that the mains voltage corresponds to specification on the model tag

 • Pokud sepnula tepelná pojistka, nechte stroj alespoň 5 minut vychladnout

 • Tryska je zablokovaná - je potřeba ji vyčistit. Postupujte dle návodu

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Kolísající tlak/žádný tlak

 • Překontrolujte hadice a spoje

 • Pokud používáte zpětný ventil, zkuste přímé spojení s přívodem vody

 • Znečištěné, opotřebované nebo zaseknuté pístky - Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Těsnění na čerpadle potřebuje výměnu. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Vzduchové bubliny v přívodní hadici nebo čerpadle - pusťte přívodní vodu a držte sepnutou pistoli aby tlak z řadu vzduch vytlacim

 • Nedostatečný přívod vody - zkontrolujte, že objem přiváděné vody odpovídá specifikaci stroje a vyvarujte se použití dlouhých nebo příliš tenkých hadic (min. 1/2")

 • Tryska je zablokovaná - je potřeba ji vyčistit. Postupujte dle návodu

 • Vodní filtr je znečištěn - vyčistěte ho. Postupujte dle návodu

 • Hadice je zalomená - je potřeba ji narovnat

 • Zkontrolujte přívod vody - může být zablokovaný

 • Tlak vody pulzuje. Nechte stroj běžet se zmáčknutou pistolí dokud nedojde k nápravě. Překontrolujte, že objem přiváděné vody odpovídá specifikaci strojea vyvarujte se použití dlouhých nebo příliš tenkých hadic (min. 1/2") . Narovnejte hadici. Vyčistěte trysku. Vyčistěte filtr

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Voda protéká

 • Voda vytéká ze spojení pistole a hadice. Zkontrolujte zelený o-kroužek na hadici. V případě jeho poškození nebo ztráty kontaktujte Vašeho prodejce

 • Voda vytéká z nástavce. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Vody vytéká z hadice. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Voda vytéká ze spojení pistole. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Voda vytéká z těla pistole. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Voda vytéká ze stroje. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Voda vytéká z pistole. Překontrolujte, jestli není plast prasklý. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Voda vytéká ze spouště. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Stroj samovolně zapíná a vypíná

 • Přívodní kabel nebo zástrčka mohou být poškozené. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Stroj se rozeběhne, ale voda nevytéká

 • Čerpadlo, hadice nebo příslušesntví zamrzlo. Počkejte na rozmrznutí

 • Žádný přívod vody. Zapojte do vodovodního řadu

 • Vodní filtr je znečištěn - vyčistěte ho. Postupujte dle návodu

 • Tryska je zablokovaná - je potřeba ji vyčistit. Postupujte dle návodu

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Vstupní hadice se odpojuje nebo vytrhává

 • Vstupní spojka může být poškozená. Kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

 • Překontrolujte, za jsou všechny hadice rozmotané
 • Vstupní hadice je příliš krátká. Doporučená minimální délka hadice je 5m

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Kde zakoupit příslušenství

Link to dealerfinder

Stroj nebo jeho část je poničená nebo chybí při rozbalení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Stroj nefunguje během 30 dní od zakoupení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Kde mohu nechat opravit svůj stroj?

Link to servicecenter

Jak zaregistrovat svou záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady

Jaké příslušenství je komnpatibilní?

 • Link to product page

Jak spárovat dálkové ovládání mého stroje?

 • Postupujte dle návodu

Jak používat napěňování?

 • Postupujte dle návodu

Jak používat stroj?

 • Postupujte dle návodu

Mokrosuché vysavače

Stroj se nerozeběhne/nezastaví během používání

 • Zkontrolujte správné zapojení zástrčky přívodního kabelu do zásuvky

 • Překontrolujte jističe v budově

 • Přívodní kabel nebo zástrčka mohou být poškozené. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Tepelná pojistka mohla sepnout, odpojte stroj a nechte ho vychladnout 1-2 hodiny (tepelná pojistka se tím vyresetuje). Vyzkoušejte stroj znovu a pokud stále nefunguje, kontaktujte zákaznické centrum nebo prodejce

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Snížený sací výkon

 • Odpadní sáček může být plný a je potřeba ho vyměnit - postupujte dle návodu

 • Vstupní filtr může být znečištěný nebo zanesený - postupujte dle návodu

 • Hadice, hubice nebo trubky mohou být zaplokované a je potřeba je vyčistit - postupujte dle návodu

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Kde zakoupit příslušenství

Link to dealerfinder

Stroj nebo jeho část je poničená nebo chybí při rozbalení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Stroj nefunguje během 30 dní od zakoupení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Jak zaregistrovat svou záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady

Jaké příslušenství je komnpatibilní?

 • Link to product page

Jak používat stroj?

 • Postupujte dle návodu

Podlahové stroje

Stroj se nerozeběhne/nezastaví během používání

 • Zkontrolujte správné zapojení zástrčky přívodního kabelu do zásuvky

 • Překontrolujte jističe v budově

 • Přívodní kabel nebo zástrčka mohou být poškozené. Pokud je stroj v záruce, kontaktujte svého prodejce. Pokud je mimo záruku, kontaktujte zákaznícké centrum

 • Tepelná pojistka mohla sepnout, odpojte stroj a nechte ho vychladnout 1-2 hodiny (tepelná pojistka se tím vyresetuje). Vyzkoušejte stroj znovu a pokud stále nefunguje, kontaktujte zákaznické centrum nebo prodejce

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Snížený sací výkon

 • Jímka na nečistoty může být plná - postupujte dle návodu

 • Vstupní filtr může být znečištěný nebo zanesený - postupujte dle návodu

 • Sací hubice nebo cesty mohou být zablokovány - postupujte dle návodu

 • Pokud nefunguje nic z výše uvedeného – kontaktujte svého prodejce pokud je stroj v záruce nebo zákaznické centrum pokud je mimo záruku

Kde zakoupit příslušenství

Link to dealerfinder

Stroj nebo jeho část je poničená nebo chybí při rozbalení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Stroj nefunguje během 30 dní od zakoupení

 • Kontaktujte Vašeho prodejce

Jak zaregistrovat svou záruku?

 • Není třeba žádná registrace. Pokud jste se s tímto problémem setkali vyplňte kontaktní formulář s dokladem o zakoupení, fotografií seriového čísla a popisem závady

Jaké příslušenství je komnpatibilní?

Link to product page

Jak používat stroj?

Postupujte dle návodu

Vyplňte formulář a my Vám co nejdříve odpovíme.

Spinner

Vyhledat prodejce

Použijte vyhledávač prodejců pro nejaktuálnější informace o prodejcích ve Vašem okolí