Precizări legale | Nilfisk

Precizări legale

Alegeți segmentul
Nilfisk pentru afacerea dvs
Nilfisk pentru casa ta
Detaliile furnizorului

Acest site web este deținut, gestionat și operat de:

Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Danemarca

Telefonl:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

Cod fiscal 62572213

Reprezentantul legal al companiei este domnul René Svendsen-Tune, CEO interimar.

Utilizarea site-ului web

Nilfisk A/S (Nilfisk) ia măsurile de diligență necesare în compilarea informațiilor furnizate pe acest site web și examinează și actualizează cu regularitate aceste informații. Cu toate acestea, informațiile de pe acest site web sunt furnizate „ca atare” și „în forma disponibilă”, fără nicio garanție sau declarație, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare a drepturilor de autor. Nilfisk nu acceptă absolut nicio răspundere pentru faptul ca întreg conținutul site-ului web să fie corect, complet, actualizat și permanent disponibil. Nilfisk își rezervă dreptul de a efectua modificări la acest site web, fără notificare prealabilă.

Prin utilizarea acestui site web, acceptați riscul posibilității ca informațiile să fie incomplete sau incorecte sau ca acestea să nu corespundă necesităților sau cerințelor dvs.

Produsele prezentate pe site-ul web reprezintă gama actuală completă a produselor Nilfisk; cu toate acestea, este posibil ca unele produse să nu fie disponibile în toate țările.

Nilfisk respinge, de asemenea, orice răspundere pentru adecvarea conținutului site-ului web pentru utilizator și în scopurile acestuia. Informațiile, consilierea, recomandările sau declarațiile cu putere de obligativitate sunt emise de către Nilfisk numai prin comunicări individuale scrise.

Nilfisk nu a revizuit toate site-urile legate la acest site web. Urmarea legăturilor către orice pagini sau alte site-uri și utilizarea acestora se face pe riscul dvs. Nilfisk declină orice control asupra, relație cu sau promovare a site-urilor web la care este legat acest site web.

Copyright/Mărci comerciale

Conținutul acestui site web reprezintă proprietatea exclusivă a Nilfisk Grup și face obiectul protecției legilor privind drepturile de autor. Imaginile sunt fie în proprietatea, fie utilizate cu permisiune de către Nilfisk Group. Toate mărcile comerciale și siglele afișate pe acest site web sunt mărci comerciale ale Nilfisk Group. Nimic din conținutul acestui site web nu va fi interpretat ca acordând, implicit sau altminteri, nicio licență sau niciun drept de utilizare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală afișate pe site-ul web fără acordul prealabil acordat în scris de către Nilfisk, afiliații relevanți ai acestuia sau partea terță care controlează dreptul respectiv. Nilfisk nu garantează și nu declară că utilizarea materialelor afișate pe acest site web nu încalcă drepturile unor terțe părți, care nu sunt deținute de sau afiliate cu Nilfisk.

Pentru a solicita consimțământul în vederea utilizării, vă rugăm să contactați Departamentul de Marketing al Nilfisk.

Nilfisk nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune sau vătămări rezultate în urma accesării de către dvs. sau imposibilității dvs. de a accesa acest site web sau în urma faptului că dvs. v-ați bazat pe orice informații furnizate în acesta. Nilfisk declină orice fel de răspundere pentru daune directe, indirecte, accesorii, pe cale de consecință, punitive și speciale sau de altă natură, pierdere de oportunități, pierdere de profituri sau orice alt tip de pierderi sau daune de orice natură. Această limitare de răspundere include orice virus sau alte daune care ar putea afecta echipamentul dvs. computerizat.

Accesul și utilizarea de către dvs. a acestui site web, precum și prezentele precizări legale, vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile aplicabile companiei furnizoare. Orice litigiu rezultat din sau în legătură cu acestea, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi reconciliat de instanțele daneze, cu excepția cazului în care există prevederi obligatorii în sens contrar.

Toate informațiile comunicate prin intermediul acestui site web vor fi manipulate în conformitate cu prevederile legale aplicabile cu privire la protecția datelor și confidențialitatea datelor (și normele asociate). Vă rugăm să rețineți că orice comentarii trimise direct către Nilfisk cu privire la acest site web devin proprietatea Nilfisk și pot fi utilizate fără limitare. Astfel de comentarii nu vor fi tratate în regim confidențial.​

Citeşte mai mult

Nilfisk și membrii Nilfisk Group deservesc clienții în mod direct și prin intermediul unei rețele globale de distribuitori. Pentru a trata solicitarea dvs., este posibil să partajăm datele dvs. de contact cu distribuitorii Nilfisk responsabili din teritoriu. Vă rugăm să observați:

  • Vom stoca datele dvs. cu caracter personal (adresă de e-mail, număr de telefon, nume etc.) cât timp ne aflăm în contact cu dvs. asupra produselor și serviciilor noastre sau până când ne solicitați să ștergem datele dvs. sau dacă există o dispută juridică cu dvs., după care datele vor fi șterse sau anonimizate.
  • Dacă doriți să accesați datele pe care le deținem despre dvs., vă rugăm să faceți clic aici și să completați formularul, pentru a ne da posibilitatea să vă identificăm și să găsim datele dvs.Dacă există erori în datele pe care le deținem despre dvs., vă rugăm să ne informați și le vom corecta.
  • Ne puteți retrage în orice moment consimțământul de a fi contactat de către Nilfisk, făcând clic aici.
  • Dacă doriți să solicitați ștergerea datelor din sistem, vă rugăm să faceți clic aici.
  • Aveți dreptul să contactați agenția pentru protecția datelor din țara dvs. pentru a vă plânge în privința administrării datelor dvs. de către compania Nilfisk. Clic aici 

 Faceți clic aici pentru a citi avizul Nilfisk de confidențialitate a datelor către partenerii săi de afaceri.