BRÆNDBAR STØVSAMLING | Nilfisk

Eksplosionssikre støvsugere

Potentielt brændbart støv kan samle sig næsten hvor som helst. Valg af den rette støvsuger til jobbet afhænger af zonekvalificering samt typen af materiale som skal opsamles.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

For at kunne behandle din anmodning kan Nilfisk være nødt til at dele dine data med andre virksomheder i Nilfisk Group. Ved at indsende din anmodning nedenfor accepterer du, at Nilfisk A/S og virksomhedens relevante globale datterselskaber må dele og behandle dine personoplysninger for at adressere din forespørgsel, herunder sende dine data uden for EØS, hvis det er nødvendigt.

Spinner
EKSPLOSIONSSIKRE STØVSUGERE

Udforsk vores sortiment


Trefaset
TREFASET

Enfaset
ENFASET

DÆKKER DINE BEHOV
SE VORES KATEGORIER FOR OPSAMLING AF BRÆNDBART STØV

SE HVORDAN DU VÆLGER DEN RIGTIGE RENGØRINGSMASKINER

IKKE-KLASSIFICEREDE ZONER

ACD BRÆNDBART STØVSAMLING

VALG AF ACD-MASKINE

ACD*-støvsugere opsamler brændbart støv på sikker vis, hvor ATEX-certificering ikke er påkrævet. Så hvis du kun opsamler brændbart støv i ikke-klassificerede zoneområder som mange små bagerier eller virksomheder, der anvender materialer som mel, korn, sukker, laktose og andre, er der nu færre sikkerhedskrav, når der opsamles brændbart støv. Og for at sikre, at du får det sikkerhedsniveau, du har brug for, er Nilfisks rengøringsmaskiner godkendt af en uafhængig tredjepart.

*Anordninger til brændbart støv

VORES NYE VARIANT
ACD-FORDELE

Sørg for, at din virksomhed altid er beskyttet mod brændbart støv.

Vælg mellem en række ACD-rengøringsmaskiner, der kan opsamle brændbart støv på en sikker og effektiv måde.

Få det højeste sikkerhedsniveau for opsamling af brændbart støv i ikke-klassificerede ATEX-zoner.

Saml brændbart støv sikkert på hele dit område med en tredjepartscertificeringspåtegning.

Se vores produktudvalg

KLASSIFICEREDE ZONER

ATEX - OPSAMLING AF BRÆNDBART STØV

VALG AF ATEX-INDUSTRISTØVSUGERE

ATEX-zoneklassificering vurderes til en virksomhed eller et produktionsanlæg efter en grundig risikoanalyse i henhold til direktivet 2014/34 UE. ATEX-zoneinddeling kan også kun tilskrives en sektion eller et område inden for en virksomhed.

VALG AF ATEX
ATEX-FORDELE

Beskyt din virksomhed mod farlige brændbare gasser og støv.

Vælg mellem en række ATEX-certificerede rengøringsmaskiner, der nemt og sikkert kan opsamle alle typer brændbart støv.

Indsaml brændbart støv sikkert og effektivt inden for enhver ATEX-certificeret zone.

Overhold reglerne, når du opsamler brændbart støv på sikker vis i hele dit anlæg.

Se vores produktudvalg

BRUG EN VELEGNET STØVSUGER

DU KAN FORHINDRE EN EKSPLOSION

De betingelser, der er nødvendige for, at der kan opstå en brandfarlig ulykke, er tilstedeværelsen af brændbart stof, ilt og en antændelseskilde. Der er øvre og nedre grænser for koncentrationen af brændbart støv eller brændbar gas i atmosfæren, som kan udløse en eksplosion. Når der anvendes industristøvsuger, er der altid ilt til stede. Der er også mulighed for, at der også kan forekomme støvskyer og brændbare gasser eller dampe. Man kan sige, at to ud af de tre elementer, der skaber eksplosionsfare, altid er til til stede.

ATEX-certificerede industrisugere fra Nilfisk fjerner den tredje faktor: antændelseskilden.

Ignition Animation
KLASSIFICEREDE ZONER OG IKKE-KLASSIFICEREDE ZONER
ARBEJDSZONER OG KLASSIFIKATIONER

ACD TIL IKKE-KLASSIFICEREDE ZONER

Når du opsamler brændbart støv uden for et ATEX-godkendt område, garanterer brug af en ACD-støvsuger godkendt af trejdepart, at du træffer det sikreste og mest effektive valg til at holde din produktion kørende uden fare.

ATEX-CERTIFICEREDE ZONER

I områder, hvor der er risiko for brændbart støv, er antændte hændelser inddelt i områder baseret på hyppigheden og varigheden af tilstedeværelsen af et eksplosivt

ATEX-DIREKTIVER OG ANSVAR

Kunden er ansvarlig for at sikre, at denne virksomhed er klassificeret i overensstemmelse med bestemmelserne, og for at sikre, at rengøringsmaskinen opstilles i overensstemmelse med de relevante arbejdsområder.

Maskinfabrikanten er ansvarlig for at levere en rengøringsmaskine, der opfylder de relevante ATEX-certificeringskrav, sammen med en overensstemmelseserklæring.

DEFINITION AF ZONEN

Gruppe I: miner

Gruppe II: alle overfladeaktiviteter ud over minedrift

Anvendelseszone

Maskinkategori

Gas/støv benævnelse

0 - 20 1 G - D
1 - 21 2 elle 1 G - D
2 - 22 3 elle 2 or 1 G - D

Bemærk:

  1. Alle industrisugere tilhører Gruppe II.
  2. Zone 0-20 findes normalt kun inde i udstyret, afhængigt af situationen, og personalet er normalt ikke til stede under disse forhold. Dette påvirker dog ikke zoneklassifikationen uden for udstyret, som er den, der er angivet på produktmærkningen.
  3. Kategorierne er opdelt i hhv. gas (G) og støv (D) grupper. Gas og støv kan også forekomme samtidigt.
  4. ATEX-direktivet stiller også krav om, at maskinen skal mærkes med symbolet EX i en gul sekskant (vist til højre).
  5. ACD- og ATEX-godkendte støvsugere er tredjepartsuafhængige certificeringer, der validerer etablerede sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med reglerne.

Se vores produktudvalg