Ophavsret | Nilfisk

Ophavsret

Vælg produkttype
Nilfisk til din virksomhed
Nilfisk til dit hjem
Oplysninger om udbyderen

Hjemmesiden ejes, administreres og drives af:

Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Danmark

Telefon:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

CVR-nummer 62572213

Virksomhedens juridiske repræsentant er midlertidig udpeget CEO, René Svendsen-Tune​.

Brug af hjemmesiden

Nilfisk A/S (Nilfisk) kontrollerer de oplysninger, der stilles til rådighed på hjemmesiden, og de bliver regelmæssigt gennemgået og opdateret. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de foreligger, uden nogen form for implicit eller eksplicit garanti, herunder men ikke afgrænset til implicit garanti for salgbarhed, egnethed til særlige formål, eller at der ikke foreligger krænkelse. Nilfisk kan på ingen måde gøres ansvarlige for, at hjemmesidens indhold er korrekt, fuldstændigt, opdateret eller konstant tilgængeligt. Nilfisk forbeholder sig ret til at foretage ændringer på hjemmesiden uden forudgående varsel.

Ved brug af hjemmesiden accepterer brugeren, at det kan forekomme, at oplysningerne er ufuldstændige eller unøjagtige eller ikke lever op til brugerens krav og behov.

De produkter, der vises på hjemmesiden, repræsenterer det fulde og aktuelle sortiment af Nilfisk produkter. Dog kan nogle produkter kun være tilgængelige i udvalgte lande.

Nilfisk kan ligeledes ikke gøres ansvarlige for, at hjemmesidens indhold er egnet til brugerens formål. Nilfisk fremstiller udelukkende bindende oplysninger, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser i individuelle, skriftlige meddelelser.

Nilfisk har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der linkes til fra denne hjemmeside. Hvis brugeren via link går videre til andre hjemmesider, sker det på egen risiko. Link til andre hjemmesider udtrykker ikke en anbefaling, og Nilfisk har ikke kontrol over eller tilknytning til siderne.

Ophavsret/varemærker

Hjemmesidens indhold ejes af Nilfisk Group og er underlagt lovgivningen om ophavsret og copyright. Billeder ejes af Nilfisk Group eller bruges med tilladelse af ejeren. Alle varemærker og logoer, der anvendes på hjemmesiden, er varemærker tilhørende Nilfisk Group. Indholdet på hjemmesiden kan på ingen måde, hverken implicit eller på anden måde, tildele licens eller brugsret til nogen form for intellektuel ejendom vist på hjemmesiden uden forudgående, skriftligt samtykke fra Nilfisk, dennes relevante repræsentant eller en eventuel tredjpartsrettighedsindehaver. Nilfisk garanterer eller giver ikke udtryk for, at brugen af materialer vist på hjemmesiden ikke kan krænke tredjeparts rettigheder, der ikke ejes af eller hører under Nilfisk.

Forespørgsel om brugstilladelse stiles til marketingafdelingen hos Nilfisk.

Nilfisk kan ikke gøres ansvarlige for skade opstået som følge af brugernes adgang til eller manglende adgang til hjemmesiden eller af deres brug af oplysningerne på hjemmesiden. Nilfisk fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfældig, følge-, særlig eller anden skade, tab af muligheder eller indtjening samt alle andre former for tab eller skade. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også virusangreb eller anden skade, der måtte påvirke brugerens computer.

Brugerens adgang til og brug af hjemmesiden samt denne juridiske meddelelse er underlagt og vil blive fortolket ifølge den lovgivning, der er gældende for den udgivende virksomhed. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i tilknytning hertil, og som ikke kan løses mindeligt, vil blive afgjort ved de danske domstole, med mindre andre bestemmelser fremgår af ufravigelig lovgivning.

Alle oplysninger, der videregives via hjemmesiden, bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af persondata og fortrolighed (og tilknyttede regler). Bemærk, at alle kommentarer, der sendes direkte til Nilfisk vedrørende denne hjemmeside, er Nilfisk ejendom og kan benyttes uden begrænsning. Sådanne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.​

Læs mere

Nilfisk og medlemmer af Nilfisk Group servicerer kunder direkte og gennem et verdensomspændende forhandlernetværk. For at håndtere din anmodning vil vi muligvis videregive dine oplysninger til udpegede Nilfisk-forhandlere i dit område. Bemærk venligst:

  • Vi gemmer dine personlige oplysninger (navn, e-mailadresse, telefon nummer m.m.), så længe vi er i kontakt med dig om vores produkter og tjenester, eller indtil du pålægger os at slette dine oplysninger, eller hvis der foreligger et juridisk stridsmål i forhold til dig, hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.
  • Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, vi har om dig, bedes du klikke her og udfylde formularen, så vi kan identificere dig og finde dine oplysninger.Hvis der er fejl i de oplysninger, vi har om dig, beder vi dig informere os om det, hvorefter vi vil rette dem.
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om at blive kontaktet af Nilfisk ved at klikke her.
  • Hvis du ønsker, at vi sletter dine oplysninger i vores systemer, bedes du klikke her.
  • Du har ret til at kontakte datatilsynet i dit land for at klage over vores håndtering af dine oplysninger. Klik her
  • Klik her for at læse Nilfisk´s meddelelse til sine forretningspartnere om beskyttelse af persondata