Besparingar

Återvinn produktionsmaterial

På alla mekaniska tillverkningsanläggningar måste man hela tiden suga upp olja, emulsioner, kemiska lösningar och vatten.

Om de här vätskorna kan filtreras och återanvändas kan man spara pengar.

Regelbunden användning av dammsugarna i OIL-serien sköter inte bara om underhållet av maskinverktyg utan innebär även stora besparingar.

Konstant filtrering av kylmedel samtidigt som bakteriespridning förhindras.

 

 

Tid

Minska tiden för rengöring och underhåll av maskiner och områdena runt omkring.
En industridammsugare är det lämpligaste verktyget för borttagning av metallspånor från maskinverktygen efter varje arbetscykel.

Detta håller maskinerna i perfekt arbetstillstånd, minskar stilleståndstiden och garanterar maximal produktkvalitet och minskar kostnaderna.

 
Uppsugning av mässing och värdefulla metallspånor

Nilfisk har den perfekta lösningen för uppsugning av värdefulla metaller för att återvinna varje enskilt spån eller stänk av metall under bearbetningen.

Företag som använder Nilfisk dammsugare kan återvinna alla metallpartiklar tack vare specialfilter. Detta betyder att dammsugarna snabbt betalar sig.

​​​​​​​​​​​​​​​​