Energimärkning

EU-bestämmelser

2014 införde EU bestämmelser som kräver att tillverkare märker dammsugarnas prestanda.

Det gör det enkelt att jämföra och förstå varje produkts energiförbrukning och prestandanivåer, till exempel hur bra de är på att suga upp damm.

1 september 2017 trädde fas II med uppdaterade regler för eco-design och energimärkning i kraft. Med fas II-uppdateringen har minimikraven blivit strängare och ny energimärkning med märkning från A +++ till D skall användas av alla producenter.​ 

Vissa dammsugare omfattas inte av dessa bestämmelser, däribland batteridrivna dammsugare, våtsugare och dammsugare för stora områden.​

 

 
​​​
Så här läser man etiketten:

 

 

  • I. Produktens energimärkning

  • II Genomsnittlig årlig energiförbrukning

  • III. Ljudeffektnivå

  • IV. Rengöringsklass för hårda golv

  • V. Dammemissionsklass

  • VI. Rengöringsklass för matta

​​