Rengöring under dagtid

Lönsamma nya möjligheter


Rengöring under dagtid har många fördelar. Det är enklare att hitta personal som vill arbeta ”normala” tider. All rengöring som utförs på dagtid innebär besparingar i form av OB-tillägg för nattarbete.

Men det finns fler bra anledningar att främja rengöring under dagtid.

Rengöring under dagtid gör det möjligt för kontorsarbetarna att se rengöringspersonalen medan de arbetar, vilket skapar mer respekt för rengöringspersonalens arbete. Det hjälper även rengöringspersonalen att lära sig hur byggnaden används under arbetstid, till exempel vilka områden som trafikeras mest och vilka områden som nästan inte används alls. På så sätt kan rengöringspersonalen planera och minska onödig rengöring.

Eftersom både rengöringspersonalen och kunden är på arbetet samtidigt är det enklare att kommunicera. De kan diskutera rengöringsproblemen och utbyta värdefull information. Öppen dialog med rengöringspersonalen innebär att rengöringsbehoven kan diskuteras på lämpligt sätt .

 

 

 

Spara rengöringskostnaderna


Rengöring under dagtid har alltid varit meningsfull, men den högljudda, otympliga rengöringsutrustningen som användes gjorde det opraktiskt. Nilfisk nya tysta, kompakta maskiner gör rengöring på dagtid smart!

Nilfisk maskiner är specialtillverkade för rengöring i ljudkänsliga områden.​

GD 930Q är särskilt fokuserad på låg ljudnivå och härmed produktivitet​

Se videon!

​​​​​ ​