Parker och trädgårdar

”En trädgård är något vackert och ett evighetsarbete”

Välskötta parker är inbjudande parker

Välskötta parker är inbjudande parker Med ett brett sortiment av redskap för skötsel av grönytor kan Nilfisk Outdoor Ranger användas för rengöring och skötsel av parker och trädgårdar, samt nöjesparker och campingplatser.
Referenser
Park och trädgård
Leif Bækgård, Ring
Danmark
Biri Trav A/S
Norge
Vitryssland