3907/18 Z22 C
5711141021940
4030700150
Nilfisk
3907/18 Z22 AD (4030700148) 4030700148
3907/18 Z22 (4030700152) 4030700152
3907/18 Z22 MS (4030700311) 4030700311
3907/18 Z22 AD CC 5PP (4030700312) 4030700312

3907/18 ATEX

18 HP výkon a spoľahlivosť pre ťažký priemysel

3907/18 Z22 C
Výber modelu
Č. produktu 4030700150
* Required fields
Adresa

E-mail *

Telefón

Spoločnosť *

Krstné meno *

Priezvisko *

Veľkomesto *

PSČ

Krajina *

Váš dotaz/komentár *

Priemyselné vysávače