Bezpečnostné mokro-suché vysávače

Nebezpečný prach si vyžaduje najvyššiu úroveň bezpečnosti na zabezpečenie maximálnej ochrany zdravia. Bezpečnostné vysávače sú vhodné na zber všetkých tried prachu (riziká L – malé, M – stredné a H – vysoké), ako aj výbušný prach klasifikovaný ako ATEX typ 22.
Vybrať radu produktov