Výroba farmaceutických výrobkov si vyžaduje efektívne riešenia, ktoré vedia zaručiť vynikajúcu hygienu, najvyššiu kvalitu výrobku a bezpečné pracovné podmienky pre pracovníkov.

Preskúmajte stroje Nilfisk, ktoré odporúčame pre farmaceutické odvetvie.

 

 

​Všeobecné čistenie

 

 

Prínosy a výhody

 • Najvyššia kvalita výrobku
 • Absolútna hygiena
 • Žiadna krížová kontaminácia
 • Čistejšie a zdravšie pracovné prostredie
 • Vyššia produktivita

Dezinfekcia čistých priestorov

Nevyhnutnými prvkami čistých priestorov sú filtre s vysokou (HEPA) a ulravysokou účinnosťou (ULPA) v závislosti od povahy znečisťujúcich látok, ktoré majú byť odstránené.
Nilfisk vie poskytnúť stroje vhodné pre čisté priestory v súlade s najprísnejšou normou ISO 4.

 

 

Vysávanie odpadu zo strojov

Výkonné a tiché, mobilné alebo pevné, priemyselné vysávače Nilfisk vyhovujú správnej výrobnej praxi (GMP). Naše stroje majú plynulý dizajn bez rohov či dutín na zamedzenie akýmkoľvek zvyškom prachu.

Priemyselné vysávače Nilfisk majú najvyššiu kvalitu a odstraňujú prach z prostredia a zo zariadenia, čím zamedzujú kontaminácii výrobku.

Dokážu tiež nepretržite vysávať prach a odpad, čím zvyšujú produktivitu a šetria čas. Stroje Nilfisk pomáhajú ochrániť zdravie vašich zamestnancov, keďže zabezpečujú absolútnu filtráciu, takže pracovné prostredie je bezprašné a ovzdušie je čisté a zdravé.


 

 

Hĺbkové čistenie podlahy

V malých až stredných laboratóriách a všade vo výrobných priestoroch je kľúčom zabezpečenie maximálnej hygieny za minimálny čas. Rada ručne vedených podlahových umývacích strojov Nilfisk poskytuje pohodlie a produktivitu v kompaktnom dizajne, ktorý sa ľahko čistí.

Podlahy sú hĺbkovo vyčistené a vysušené v jednom kroku, dokonca aj v malých a tesných priestoroch. Systém Nilfisk Ecoflex vám umožňuje dočasne zvýšiť množstvo vody a čistiaceho prostriedku na agresívnejšie čistenie.

Veríme, že to je najlepšie riešenie pre farmaceutické výrobné zariadenia.


 

 

Preprava prášku, granúl, tabliet a prázdnych kapsúl

​ 


Preprava práškových zmesí

Pneumatické dopravníky Nilfisk presúvajú suché suroviny, ako sú prášky a/alebo granule, k výrobný strojom a systémom, ako sú reaktory, mixéry, dávkovacie stroje, koše a baliace stroje. Spoločnosť Nilfisk je vždy pripravená poskytnúť riešenia na mieru a naše riešenia sú vždy certifikované.


Tlačenie kapsúl

Tlačný systém sa často používa na presúvanie a prepravu prázdnych kapsúl rôznych veľkostí do plniaceho stroja, pričom je zachovaná ich neporušenosť. Stroje presúvajú materiál na požadované miesto vo zvolenom množstve a v želanom čase. Proces presúvania výrobku sa uskutočňuje v perfektných hygienických podmienkach, čim je chránené životné prostredie a aj zdravie pracovníkov.

Prínosy a výhody

 • Zamedzuje rozptýleniu prachu a kontaminácii výrobku: Presúvaný materiál je z miesta vyzdvihnutia po miesto uvoľnenia uchovávaný v izolovanom prostredí

 • Prepravuje farmaceutické zmesi, a zároveň chráni ich neporušenosť a zachováva percentuálne podiely jednotlivých zložiek (potvrdené v štúdii, ktorá bola vykonaná v spolupráci s Univerzitou v Parme).

 • Zamedzuje otvoreniu prázdnych kapsúl počas prepravy.

 • Zvyšuje produktivitu a automatizáciu

Kontrola prachu

Odstraňovanie farmaceuticky účinných zložiek si vyžaduje špeciálne prístroje a funkcie na ochranu obsluhy pred stykom. Spoločnosť Nilfisk navrhla na tento účel filtračnú jednotku s vysokým stupňom izolácie (až do OEB5). Dostupná je vo viacerých verziách, od štandardnej, po prispôsobenú individuálnym potrebám.​


 

 

Prínosy a výhody

Absolútna bezpečnosť

 • Úroveň izolácie až do OEB5.
 • Absolútna filtrácia HEPA14.
 • Bezpečná výmena filtrov a likvidácia zozbieraného materiálu.
 • Miesto na oplachovanie na zneškodnenie prachu v jednotke.
 • Validácia jednotky pred inštaláciou.
 • Vhodné pre horľavý prach.

Súlad so správnou výrobnou praxou (GMP)

 • Stroj sa ľahko čistí a dezinfikuje. Validácia umývacích a čistiacich procesov pred inštaláciou.
 • Úplné odpojenie filtračnej jednotky od vedenia podtlaku na konci prevádzky s cieľom zabrániť krížovej kontaminácii.

Produktivita

 • Stroje s nepretržitou prevádzkou.
 • Veľkokapacitná nádoba.
 • Prístroje na zistenie stavu filtrov a výkonu strojov.
 • Jednoduché používanie
 • Jednoduchá výmena filtrov a spotrebných dielov.
 • Riziko chýb znížené na minimálnu úroveň.
Bezpečná výmena absolútnych filtrov


Filter HEPA možno bezpečne vybrať vďaka systému Bag-In Bag-Out (BIBO). Obsluha pri vyberaní vrecka nepríde do styku so znečisteným filtrom častíc, takže je chránená pred znečisťujúcimi látkami zadržanými filtračnou jednotkou. Utesnené vrecko s filtrom je potom vybraté a zlikvidované.

Bezpečná likvidácia materiálu


Násypník sa vyprázdni otvorením klapkového ventilu. Materiál je zbieraný do plastového vrecka, ktoré môže obsluha bezpečne utesniť, odstrániť a vymeniť bez akéhokoľvek styku s časticami.


 


 

Čistenie na mieste a umývanie na mieste (CIP a WIP)


Cyklónovú jednotku a filtračnú jednotku možno umyť vnútri - úplným napustením vodou a aj striekacími guľami - prach na povrchu tak bude zneškodnený. Výfukový vzduch filtrujú filtre HEPA a umývaciu kvapalinu možno bezpečne vypustiť. Procesy čistenia a umývania na mieste (WIP a CIP) možno pred inštaláciou validovať pomocou fluoresceínových testov.


Pevné a nepretržité vysávanie obrábacích strojov 


Prínosy a výhody

 • Najvyššia kvalita výrobku
 • Absolútna bezpečnosť
 • Najväčšia automatizácia
 • Najvyššia kvalita ovzdušia


Pevné vysávanie je neoddeliteľnou súčasťou procesu výroby liečiv.

Automatické stroje si vyžadujú nepretržité vákuum na zamedzenie zvyškovému prachu, ktorý môže kontaminovať liečivá alebo môže byť uvoľnený do životného prostredia.

Pretože filter je kľúčový prvok pevného vysávania, vysávače Nilfisk sú vybavené certifikovanými filtrami HEPA a/alebo ULPA.

Priemyselné vysávače sú nevyhnutným spojencom farmaceutickej výroby. Zabezpečujú kvalitu a udržiavajú bezpečnosť.


 

 

 

​​​​​