Čistiace činnosti vo výrobe dopravných prostriedkov sú veľmi rôznorodé.

Výrobné prostredia potrebujú najmä čistenie a údržbu CNC strojov (pozri časť o kovospracujúcom priemysle). V montážnych oddeleniach je potrebné udržiavať podlahy vždy čisté, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť obsluhy. Pri údržbe dopravných prostriedkov, od automobilov po lode, je čistenie ústrednou činnosťou.

Spoločnosť Nilfisk je váš partner v každej fáze čistenia vo výrobe dopravných prostriedkov.​

 

 

​Použitie vo výrobe a montáži

 

 

Prínosy a výhody

  • Bezpečné pracovné prostredie
  • Úspory nákladov
  • Úspory času
  • Zdravé pracovné prostredie

Vysávanie grafitového alebo epoxidového prachu


Spoločnosť Nilfisk má špeciálne riešenia pre závody, v ktorých sa vyrábajú odolné materiály, najmä formy s obsahom grafitu. Priemyselné vysávače nepretržite vysávajú veľké množstvo prachu a odpadového materiálu, ktorý sa tvorí vnútri fréz. Používanie priemyselného vysávača Nilfisk zaručuje vysokú kvalitu výrobku, pretože výrobky nie sú kontaminované výrobným odpadom. Čistenie Nilfisk zabezpečuje tiež dokonalú údržbu fréz a zdravé, bezprašné prostredie.

 

 

 

 

Vysávanie prachu z plastov, magnézia, hliníka, lítia a sodíka


Zápalné materiály, ako napríklad plast, magnézium, hliník, lítium a sodík, predstavujú nebezpečenstvo, pretože, keď sa vznietia, môžu horieť alebo vybuchnúť. Priemyselné vysávacie riešenia Nilfisk zahŕňajú elektrické vysávače a aj vysávače na stlačený vzduch, ktoré majú certifikát ATEX a možno ich prevádzkovať v prítomnosti týchto materiálov bez iskier. Vysávače možno používať v zónach ATEX 1, 2, 21 a 22.

Čistenie podláh v priestoroch na výrobu dopravných prostriedkov


Podlahy priestorov na výrobu vozidiel si vyžadujú nepretržité čistenie. Oleje a riedidlá na podlahe musia byť odstránené predtým, ako spôsobia úraz; prašné nečistoty môže ventilačný systém roznášať v priestore, čo spôsobí nebezpečné prostredie. Podlahové umývacie stroje Nilfisk sú obľúbené, pretože rýchlo a efektívne zvýšia bezpečnosť prostredia a vyčistia ho.

 

 

 

Odstránenie prachu pri rezaní laserom


Pri rezaní laserom sa tvorí jemný prach podobný výparom, ktorý je nebezpečný pre pracovníkov. V prípade malých a stredných laserových strojov pracuje lína Nilfisk White Line nepretržite. Malé rozmery umožňujú jednoduchú integráciu do stroja. Vysávače môžu byť vybavené voliteľným aktívnym uhlíkovým filtrom, ktorý odstráni akékoľvek pachy produkované touto činnosťou. V prípade väčších strojov na rezanie laserom možno použiť aj centrálne odprašovacie systémy
.

Údržba lietadiel a lodí ​

Vysávanie prachu z náterov


Nevyhnutou súčasťou bežnej a mimoriadnej údržby lietadiel a lodí je odstraňovanie náteru zo stien lietadla/lode. V záujme zabezpečenia maximálnej prevádzkovej efektívnosti a dobrej údržby musí byť prach z náteru zbieraný pri zdroji, a to z dvoch hlavných dôvodov:

  • prach z náterov je toxický a môže spôsobiť ujmu pracovníkom
  • veľké množstva prachu z náteru môžu ľahko spôsobiť zlyhanie navigačných systémov

Preto veľkí výrobcovia lietadiel a lodí na celom svete používajú vysávače Nilfisk s certifikáciou ATEX.

 

 
​​​​