V pracovných oblastiach spaľovne ohrozuje poletujúci prach zdravie pracovníkov. Používanie centrálnych vysávacích systémov a vysokovýkonných vysávačov na zber materiálu - spoločne so zametacími strojmi a podlahovými umývacími strojmi na udržanie bezprašného prostredia - môžu zabezpečiť bezpečnejšiu zónu spaľovania Opýtajte sa nás.

 

 

 

Odstránenie popola z vnútorných pracovný
ch oblastí 

 
Prínosy a výhody

  • Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie zdravia
  • Zníženie času čistenia
  • Zhodnotenie ton materiálu
  • Zníženie nákladov
Centrálne vysávacie systémy na zhodnotenie popolu kdekoľvek v pracovnej oblasti

Pevný čistiaci systém zbiera materiál súčasne z mnohých vstupov. Rozľahlé priestory, ako napríklad pracoviská spaľovní, možno čistiť efektívne. Vysatý materiál je zhromažďovaný v jednej nádobe, ktorá je umiestnená vnútri podniku alebo vonku, čo pracovníkom uľahčuje zabezpečenie jeho likvidácie alebo recyklácie.  
Pre spaľovne odporúča spoločnosť Nilfisk dve jednotky: predseparátor dostupný s rôznymi možnosťami vypúšťania, v ktorom sa ukladá väčšina zozbieraného materiálu, a k tomu sacia jednotka, do ktorej sa dostane len najjemnejší prach. Nasávanie trosiek a popola najmä v blízkosti pecí a zóny stlačenia popola sú veľmi dôležité: prínosy správneho čistenia sú v skutočnosti jasné. Zlepšujú kvalitu pracovného prostredia pracovníkov a zvyšujú produktivitu a úspory.

 

 

Zozbieranie obrovského množstva materiálu

Aj keď je materiál, ktorý má byť vyzbieraný, ťažký alebo je vo veľkom množstve, výrobky Nilfisk to zvládnu. Naše vysokovýkonné vysávače vedia vysať akýkoľvek typ materiálu, dokonca aj materiál s veľkou hmotnosťou. Vysokovýkonný vysávač možno použiť aj ako saciu jednotku pre závod a možno ho umiestniť v pracovných priestoroch.

Používanie takýchto silných vysávačov poskytuje okamžité prínosy z hľadiska úspory času a nákladov a zlepšenia kvality prostredia.


​​

 

 
Zametanie prachu

Na konci pracovného cyklu sa odporúča použitie zametacieho stroja na zozbieranie nebezpečného prachu, ktorý sa usadil na zemi. Pomáha to udržiavať normálnu úroveň prachu v atmosfére, vďaka čomu je prostredie čistejšie a produktívnejšie.

Na dokončenie čistenia sa odporúčajú aj priemyselné podlahové umývacie stroje, ktoré odstránia všetky stopy prachu zo zeme.

Môžete použiť aj kombinované stroje, ktoré vám umožnia zametať, umývať a sušiť v jednom kroku.​

​​