​Zbieranie piesku a čistenie pecí


Zbieranie piesku


Sklo sa vyrába z kremičitých surovín (kremenný piesok). Ide o veľmi prašný materiál a jeho prípravou a použitím vo výrobe sa produkuje veľké množstvo odpadového piesku.

Odpadový materiál možno zbierať a recyklovať vo výrobnom procese s použitím vysokovýkonných vysávačov Nilfisk.


 

 

 

 

Zbieranie piesku z podlahy


Udržujte svoje pracovné prostredie čisté a bezprašné so zametacími strojmi Nilfisk a zvýšte svoje zhodnocovanie piesku.

Odstraňovaním piesku sa okamžite zvýši kvalita prostredia a bezpečnosť.

Zametacie stroje Nilfisk sú ideálne na prácu v preplnených a malých priestoroch. Bezprašný zametací systém Nilfisk je ideálny na použitie vo vnútri a aj vonku, ako sú napríklad sklady.


Čistenie pecí


V procese výroby skla sa zmes piesku zohrieva na viac ako 1000 °C.

Tento proces sa vykonáva v špeciálnej peci. Prašná surovina spôsobuje, že navrchu pece sa ukladá popol a prach. Táto vrstva pôsobí ako izolácia a bráni chladeniu pece.

Nedostatočné chladenie spôsobuje nízku efektivitu, väčšiu spotrebu paliva a pohybujúci sa prach ohrozuje zdravie obsluhy. Prach môže tiež znečistiť konečné výrobky (fľaše alebo tabuľové sklo).


 

 

​​