Dnes sa rozšírene používajú uzavreté cykly pri všetkých inštalačných procesoch výroby PVC s automatickou kontrolou. Tieto procesy zahŕňajú kontrolné systémy na znižovanie emisií. Nilfisk je prítomný pri výrobnom procese poskytujúc pneumatické dopravníky vybavené filtrami absolute. Nilfisk neznamená len "čistenie".

Prínosy a výhody

  • Zdravšie prostredie
  • Bezpečnejšie prostredie
  • Automatizovaný a bezpečný výrobný proces

 

 


Prívod granulátov

Prívod granulátu do vstrekovacieho stroja

Nilfisk ponúka pneumatické dopravníky pre oblasť výroby vstrekovaním.
Pneumatický dopravník dokáže prepraviť plastový granulát z veľkého vaku alebo zo zásobníka do násypky, a potom do vstrekovacieho lisu.
Systém sa zapne, keď je pre proces potrebný granulát, a zastaví sa, keď je násypka plná.
 

 

Čistenie vstrekovacieho lisu

 
Nepretržitý zber plastových zvyškov a oleja z vstrekovacieho lisu počas pracovných cyklov

Čistenie vstrekovacieho lisu je možné vykonať jednoducho s Nilfisk VHO20, ECO-OIL alebo S3. Olej sa zbiera v záchytnej nádrži počas preventívnej údržby vykonávanej zvyčajne prevádzkovateľom stroja počas pracovných cyklov. Vysávač minimalizuje prerušenia práce a zvyšuje produktivitu.

 

Čistenie rezacích strojov


Zber prachu alebo zvyškov/odrezkov z rezacích strojov

Jednofázový, 3-motorový vysávač sa používa na rýchle a jednoduché čistenie strojov po rezaní.
Ak sa používa centrálny systém, plastové alebo hliníkové piliny sú nepretržite zbierané do predrozdeľovača s manuálnym alebo
automatickým ventilom. Materiál sa potom môže jednoducho vypustiť do zberača zariadenia.
 

 

Čistenie podláh vo výrobných priestoroch.

Zber akéhokoľvek typu zvyškov zmiešaných s olejom.

Pre zber zvyškov zmiešaných s olejom navrhuje Nilfisk jednoducho pohybovateľné zametacie stroje. Navrhovaným modelom pre stredne veľké výrobné priestory je model SR100S.
Tento model vie ľahko vyzbierať všetky typy odpadu v celom výrobnom priestore.
Nepretržitý zber prachu a odpadu udržiava výrobu v pohybe a eliminuje potrebu veľkých upratovacích projektov, ktoré môžu často zastaviť výrobu.
 
​​​​​​​