Prínosy a výhody

  • Zdravšie prostredie
  • Čistejšie prostredie
  • Lepšia kvalita výrobkov

 

Znovuzískanie farbiaceho prášku

 

Vysávanie farbiaceho prachu z farbiacej kabíny

Vysávanie farbiaceho prachu z farbiacej kabíny pri každom prechode je potrebné na udržanie bezpečného pracovného prostredia a tiež na zabránenie "zašpinenia" výrobku počas nasledujúceho farbenia.
Pre toto použitie poskytuje Nilfisk elektrické priemyselné vysávače aj priemyselné vysávače na princípe stlačeného vzduchu, ktoré sú ATEX-certifikované a schopné pracovať v prítomnosti týchto materiálov bez rizika vznietenia. Vysávače možno používať v zónach ATEX 1, 2, 21 a 22.
 
 

 

Vysávanie farbiaceho prachu z podlahy

Počas sprejového farbenia rôzne látky difundujú vo vysokých koncentráciách do prostredia mimo sprejového prúdu, napríklad malé kvapky známe ako aerosóly. Ak sa nepozbierajú z podlahy, sú tieto kvapky nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť. To znamená, že pravidlené čistenie podlahy je nutnosťou. Nilfisk odporúča série ručne vedených alebo sedadlových zametacích strojov. Tie poskytujú úplné odtsránenie farbiaceho prášku vnútri aj vonku.

​​​​​​