V chemickej výrobe sú časté výbušné atmosféry, ktoré obsahujú horľavé plyny, hmly, výpary alebo prach. Dostaočná koncentrácia týchto látok zmiešaných so vzduchom a v kombinácii so zdrojom vznietenia môže spôsobiť výbuch. ATEX-certifikované priemyselné vysávače Nilfisk sú vysoko cenené spoločnosťami stretávajúcimi sa s týmto typom nebezpečenstva.
Môžu byť dôležitou súčasťou dodržiavania smernice EHS 89/391 (1989) o zavedení opatrení na zlepšenie zdravia a bezpečnosti v práci a znižujú riziko výbuchu.

Prínosy a výhody

  • Absolútna bezpečnosť
  • Vysoká účinnosť

Zber výbušného prachu

Stroje s certifikáciou ATEX pre výbušný prach
Nilfisk vyrába širokú škálu ATEX-certifikovaných priemyselných vysávačov, vysokovýkonných vysávačov, pneumatických dopravníkov a
centrálnych vysávacích systémov, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy.
Ak je prítomný plyn, ATEX-certifikované vysávače Nilfisk zachytia nebezpečný prach a plyn je vylúčený cez výfuk. (Používateľ by mal zvážiť, či je vhodné inštalovať potrubie na odvádzanie plynu z výfuku von z pracovného prostredia.)
 
​​​
​​​