​ ​​

Prínosy a výhody

  • Zabezpečenie kvality výrobkov
  • Dosiahnutie čistejšej spoločnosti
  • Zvýšenie efektívnosti
  • Úspora času vynaloženého na čistenie
  • Zvýšenie bezpečnosti

​Nepretržité odstraňovanie pilín v priebehu pracovného cyklu

Nepretržité odstraňovanie pilín z rezacích a brúsnych strojov


Priemyselné vysávače Nilfisk môžete integrovať do rezacích a brúsnych strojov na zabezpečenie nepretržitého odsávania pilín a hoblín. Takýmto spôsobom sa na rezacích strojoch nebude kopiť veľké množstvo odpadu, čo umožní úsporu času vynaloženého na čistenie na konci pracovného cyklu; nepretržité vysávanie brúsneho stroja je navyše veľmi dôležité, aby boli drevené časti dokonale čisté a pripravené na fázu lakovania.

Priemyselné vysávače s certifikáciou ATEX odolné voči výbuchu zvyšujú bezpečnosť v prípade potenciálne výbušných prostredí. 


Čistenie výrobných priestorov


Zametací stroj Nilfisk dokonale pozametá drevo, drevené hobliny a prach. Od kompaktných strojov vedených ručne po veľké, vysokovýkonné sedacie modely, ktoré vedia pozametať až 16 000 m² za hodinu. Neuveriteľná úspora času!​

​​