Optimalizácia baliacich operácií s priemyselnými vysávačmi​​


Línia R je určená na baliace aplikácie. Papierové alebo plastové odrezky, ktoré tvorí baliaci stroj, musia byť nepretržite zbierané, aby odrezky mohli byť stlačené v nylonovej vložke. Motor je umiestnený tak, aby mohla byť nylonová vložka roztiahnutá a všetky vysaté výrobky sú úhľadne stlačené na dne, čím je optimalizovaná kapacita nádoby. Na vyprázdnenie vysávača stačí otvoriť kryt a odstrániť nylonovú vložku.


 

 


 

 

Prínosy a výhody

  • Žiadne prestoje strojov: odrezky sú stlačené na dne nádoby, čo zdvojnásobí prevádzkový čas stroja, kým bude musieť byť vyprázdnený
  • Najvyššia kvalita výrobkov: balené výrobky nesmú byť kontaminované odpadom, ktorý je zbieraný v reálnom čase
  • Zvýšenie efektívnosti: nepretržité zbieranie odrezkov šetrí čas a prácu​