Kontrola prachu

Odstraňovanie farmaceuticky účinných zložiek si vyžaduje špeciálne prístroje a funkcie na ochranu obsluhy pred stykom s nimi. Spoločnosť Nilfisk navrhla na tento účel filtračnú jednotku s vysokým stupňom izolácie (až do OEB5) vo viacerých verziách, od štandardných, až po prispôsobené individuálnym potrebám.Prínosy a výhody

 • Absolútna bezpečnosť:
  • ​​​​​Úroveň izolácie až do OEB5
  • absolútna filtrácia HEPA14
  • Bezpečná výmena filtrov a likvidácia zozbieraného materiálu
  • Miesto na oplachovanie na zneškodnenie prachu v jednotke
  • Validácia jednotky pred inštaláciou
  • Vhodná pre horľavý prach

 • Súlad so správnou výrobnou praxou (GMP)
  • Stroj sa ľahko čistí a dezinfikuje
  • Validácia umývacích a čistiacich procesov pred inštaláciou
  • Úplné odpojenie filtračnej jednotky od vedenia podtlaku na konci prevádzky s cieľom zabrániť krížovej kontaminácii

 • ​Produktivita
  • Stroje s nepretržitou prevádzkou
  • Veľkokapacitná nádoba
  • Prístroje na zistenie stavu filtrov a výkonu strojov

 • ​Jednoduché používanie
  • Jednoduchá výmena filtrov a spotrebných dielov
  • Riziko chýb znížené na minimálnu úroveň