​​​​​​

Efektívne presúvanie práškov a granúl


Pneumatické dopravníky Nilfisk presunú prášok a granuly z vriec, veľkých sáčkov alebo iných nádob na požadované miesto vo zvolenom množstve a v želanom čase. Proces prepravy výrobku sa uskutočňuje v hygienických podmienkach, čo chráni prostredie a aj zdravie pracovníkov.


 

 


 

 

Prínosy a výhody​

  • Presúva prázdne kapsule rôznych veľkostí, chráni ich neporušenosť a zamedzí otvoreniu počas prepravy
  • Zamedzuje rozptýleniu prachu a znečisteniu výrobku. Presúvaný materiál je z miesta vyzdvihnutia po miesto uvoľnenia uchovávaný v izolovanom prostredí
  • Presúva vopred zmiešaný materiál, chráni jeho neporušenosť a zachováva percentuálne podiely jednotlivých zložiek​
  • Zvyšuje automatizáciu a produktivitu