Znižovanie celkových nákladov na vlastíctvo

Nilfisk sa zaväzuje pracovať nielen pre kvalitu a ergonómiu výrobkov. Tiež sa riadime znižovaním celkových nákladov na vlastníctvo našich zákazníkov. Znižovanie vašich nákladov na čistenie je našim cieľom.

Optimalizácia celkových nákladov na vlastníctvo rôznymi spôsobmi

  • Náklady na nákup vášho čistiaceho riešenia: Neustále sa snažíme ponúkať hodnotu za vaše peniaze - hľadaním možností udržiavania nízkych nákladov na stroje a zároveň poskytovaním najvyššej kvality a nalepšej úrovni funkcií.

  • Vysokoúčinný výkon:Zabezpečuje, že naše riešenia sú účinné s najnižšou úrovňou nákladov na ich prevádzku. Vysoko účinné, kotle EcoPower, účinné motory a čerpadlá, všetky zabezpečujú, že náklady na prevádzku, ako sú náklady na palivo a elektrickú energiu, sa počas používania minimalizujú.

  • Náklady na údržbu: Zameriavame sa na kvalitu výrobkov, ich trvanlivosť a tiež na náklady ich všeobecnej údržby, aby sme zabezpečili minimálne servisné náklady počas života stroja.

  • Vedomosti a skúsenosti:Naše vedomosti a skúsenosti ohľadne optimálnych metód čistenia zaisťujú, že našim zákazníkom poradíme to správne čistiace riešenie. Správne riešenie bude vždy skracovať čas potrebný na čistenie. Skrátenie času na čistenie znižuje náklady na pracovnú silu, vodu, elektrickú enegiu a palivo - a tým sa znižujú celkové náklady na vlastníctvo vášho čistiaceho riešenia.​

​​​​​​​


Vedomosti o použití a produktivita - kľúč k zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo

Kľúčom k zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo je zníženie prevádzkových nákladov spojených s akoukoľvek čistiacou úlohou. Čím rýchlejšie sa splní úloha, tým nižšie budú prevádzkové náklady a celkové náklady na čistenie.​

PRAVÁDZKOVÉ NÁKLADY = náklady na pracovnú silu + náklady na vodu + náklady na palivo + náklady na elektrickú energiu + náklady na čistiace prostriedky.   


 

 

 


Kľúčom k zníženiu nákladom je tým pádom skrátenie ČASU ČISTENIA.​

- Čas potrebný na čistenie sa skráti použitím optimálnej kombinácie 5 faktorov pri akejkoľvek úlohe čistenia:

Pre akúkoľvek kombináciu znečistenia a povrchového materiálu zvýšia rôzne kombinácie 5 faktorov čistenia účinnosť čistenia.

Nilfisk spolu s inštitútom Wfk v Nemecku (výskum WL 6203/12 testovacieho inštitútu wfk) previedli rozsiahle testovanie účinnosti čistenia pri rôznych druhoch znečistenia a povrchov.

Wfk skúmalo úlohu každého z 5 parametrov čistenia pri optimalizácii účinku čistenia pri rôznych druhoch znečistenia ako je olej, masť, povlak z premávky a znečistenie okrajov na povrchoch ako je kov a karoséria vozidiel.

Výsledky umožňujú určiť najlepšiu prax čistiacich metód na skrátenie času potrebného na čistenie.​

​​​​​​​​​​​​​​​
Kontaktujte nás pre viac informácií