Hodnoty

V spoločnosti Nilfisk máme základné spoločné presvedčenie, ktoré zachytáva spôsob, akým myslíme a konáme - naše základné hodnoty

Je to v našich génoch...

Byť špeciálny si vyžaduje niečo špeciálne. Zistite, prečo je týchto päť základných hodnôt jednoduchých pre Nilfisk.
​​​​​Zamestnanec Nilfisk je poháňaný oduševnením a hrdosťou na náš výrobok a služby; súčasťou nášho myslenia je už desaťročia, že budujeme silné vzťahy so zákazníkmi a zabezpečujeme ich spokojnosť.

 

 

Zákazníci

Poháňaní oduševnením a hrdosťou na naše výrobky a služby je už desaťročia súčasťou nášho myslenia, že budujeme silné vzťahy so zákazníkmi. Táto orientácia na zákazníka bola oživená naším súčasným strategickým smerovaním, v ktorom sa opätovne kladie dôraz na orientáciu na zákazníkov a na spokojnosť zákazníkov v záujme stimulovania napredovania našej činnosti.​


 

 

Ľudia

Kultúra silného výkonu nás núti neustále sa zameriavať na odbornú prípravu a rozvoj našich zamestnancov, aby mohli poskytovať služby našim zákazníkom a vyvíjať výrobky na vysokej úrovni. Spoločná práca rôznych funkcií, oddelení a cez hranice je kľúčový prvok úspechu spoločnosti Nilfisk.


 

 

Výkon

Ctižiadostivý a ambiciózny prístup a kultúra orientovaná na výsledky charakterizujú spoločnosť od jej založenia a poháňajú Nilfisk k postaveniu, ktoré teraz má; jeden z vedúcich svetových výrobcov profesionálneho čistiaceho zariadenia.


 

 

Profesionálnosť

Profesionálnosť, hlboko zakorenená v zakladateľovi spoločnosti, dánskom inžinierovi P. A. Fiskerovi, je kľúčovým znakom spôsobu, akým napredujeme v našej činnosti, a naďalej ju rozvíjame v celej organizácii. Dnes sú zodpovednosť a precíznosť hnacie sily našej práce.​


 

 

Kvalita

Získané z viac ako 100 rokov histórie, kvalita a spoľahlivosť sú vryté v DNA, ktorá definuje naše výrobky a charakterizuje spôsob, akým pracujeme. K spoľahlivosti pristupujeme ako k nevyhnutnej súčasti našej činnosti, našich výrobkov a nášho partnerstva so zákazníkmi.​​​​​​​​