Stratégia

Spoločnosť Nilfisk spustila v roku 2015 novú stratégiu rastu Accelerate na obdobie rokov 2015 - 2018. Stratégia Accelerate je zameraná na rastúci trhový podiel a zahŕňa mnohé iniciatívy na stimulovanie rastu.


Nová stratégia je postavená na základe vytvorenom v stratégii na obdobie rokov 2010 - 2015 a je založená na cieli stať sa uprednostňovanou voľbou zákazníkov. Nilfisk prostredníctvom predchádzajúcej stratégie úspešne zvýšila úroveň spokojnosti zákazníkov a posilnila pokrytie trhu spustením viacerých iniciatív na zväčšenie predajnej a servisnej kapacity a budovanie užších vzťahov so zákazníkmi.

Rast zameraný na vedúce postavenie na trhu

Pomocou stratégie Accelerate chceme zvýšiť podiel na trhu využitím príležitostí na trhu, investovaním do rastu činnosti a zabezpečením, aby bola naša ponuka pre zákazníkov jasná. Jednoducho povedané, našou ambíciou je rast našej činnosti s cieľom viesť na trhu.

 
Všeobecný cieľ dosiahnuť vedúcu pozíciu na globálnom trhu zahŕňa iniciatívy na posilnenie vedúcej pozície našej spoločnosti na trhu so špičkovým profesionálnym čistiacim zariadením. Podporou bude väčšie zameranie na stredný trh so základnejšími čistiacimi výrobkami.
 
Usilujeme sa posilniť dosah a pozíciu našej spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch prostredníctvom nepretržitého investovania do predajných a marketingových činností na týchto trhoch. Cieľom Nilfisk je tiež zohrávať aktívnu úlohu v globálnej konsolidácii odvetvia čistiaceho zariadenia a stále hľadá relevantné príležitosti na fúzie a akvizície.
 
Strategické páky na podporu nášho rastu

Tieto iniciatívy rastu podporujú štyri strategické páky, ktoré udávajú smer prioritám v ďalšom strategickom období:
 
1. Posilniť front-end
2. Stimulovať konkurencieschopnú ponuku
3. Budovať silné značky
4. Zvyšovať výkon dodávateľského reťazca
 
Základom na realizáciu týchto pák je vývoj agilnej a komerčnej organizácie.
​​

 

 

Posilniť front-end

V rámci stáleho zamerania sa na zosúladenie potrieb a požiadaviek našich zákazníkov budeme ďalej investovať do front-endu vrátane predajných a servisných zdrojov a podporných systémov.


 

 

Stimulovať konkurencieschopnú ponuku

Budeme naďalej rozvíjať naše silné inovatívne portfólio, aby sme sa stali ešte dostupnejšími a ľahšie zrozumiteľnejšími pre našich zákazníkov, a pritom budeme stále venovať pozornosť celkovým nákladom zákazníkov na vlastníctvo.


 

 

Budovať silné značky

Podnikli sme a podnikneme viaceré kroky na zjednotenie značky našej spoločnosti s našimi globálnymi značkami výrobkov na vytvorenej jednej silnej globálnej značky Nilfisk. Nilfisk bude teda ponúkať komplexné portfólio čistiacich riešení, ktoré bude zahŕňať profesionálne a aj spotrebiteľské obchodné riešenia.


 

 

Zvyšovať výkon dodávateľského reťazca

Naďalej budeme zlepšovať skúsenosti našich zákazníkov s dodávkou prostredníctvom nášho programu transformácie globálneho dodávateľského reťazca, ktorý bol spustený v roku 2014, pričom výrazne znížime servisné náklady a obežný kapitál.


 

 

Agilná a komerčná organizácia

Zrýchlenie rastu si vyžaduje silný a pevný základ vytvorený z veľmi angažovaných pracovníkov zameraných na výkon. V spoločnosti Nilfisk stále pracujeme na zlepšení a rozšírení zručností našich zamestnancov a na podporení úloh našich manažérov. V roku 2013 bol spustený program, vďaka ktorému sa znížili servisné náklady a obežný kapitál.