Udržateľnosť

Oddaní udržateľnosti

Zodpovednosť začína pri našom vlastnom správaní. Nilfisk má vysoký štandard ľudských práv, obchodnej integrity a životného prostredia a sme presvedčení o tom, že to nám zabezpečí udržateľnejšie obchodné prostredie v prospech spoločnosti Nilfisk, našich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

V spoločnosti Nilfisk ponúkame našim zákazníkom udržateľné čistiace riešenia. Pre nás to znamená zabezpečenie efektívnosti a produktivity a zníženie celkových nákladov na prevádzku. Vyvíjame čistiace výrobky, ktoré pracujú účinne, a pritom využívajú menej energie, menej vody a menej čistiacich prostriedkov. Zníženie nákladov pre našich zákazníkov, a zároveň zlepšenie nášho environmentálneho správania je základom nášho prístupu k udržateľnosti. Nazývame to: Ekológia spojená s čistotou:

  • Znižujeme celkové náklady na prevádzku a maximalizujeme návratnosť investícií našich zákazníkov, lebo vyvíjame výrobky s lepšou environmentálnou výkonnosťou
  • Zlepšujeme schopnosť poskytovať udržateľné čistiace služby
  • Reagujeme na potreby udržateľného čistenia a vyvíjame nové príležitosti na vytvorenie trvalej hodnoty pre našich zákazníkov a ich zamestnancov

Záväzok

Spoločnosť Nilfisk je hrdým signatárom iniciatívy Organizácie Spojených Národov Global Compact. Chceli by sme zdôrazniť náš záväzok byť zodpovednou spoločnosť a usilovať sa o nepretržité zlepšovanie vo všetkých štyroch oblastiach záujmu: ľudské práva, pracovné práva, životné prostredie a boj proti korupcii.

Spoločnosť Nilfisk je prihlásená aj v globálnej organizácii Carbon Disclosure Project (CDP). Uznávame skutočnosť, že ako veľká spoločnosť máme povinnosť aktívne pracovať na znížení našej uhlíkovej stopy.