Bezpečnosť

Každý deň bezpečne

Naši profesionálni zákazníci sa spoliehajú na naše odborné znalosti na zabezpečenie, aby ich zamestnanci mali čisté a bezpečné pracovisko a ich zákazníci čisté a bezpečné výrobky.
 
Nilfisk chápe, že čistota pracoviska je viac ako len vzhľad; pri čistote ide aj o bezpečnosť, čo znamená, že je veľmi dôležitá pre činnosť. Čistota znamená:

  • Zvýšenie bezpečnosti znížením rizika, že pracovníci v stavebníctve vdýchnu nebezpečný prach
  • Zvýšenie bezpečnosti znížením rizika pošmyknutia a pádu v odvetví výroby potravín a nápojov a v železiarskom a kovospracujúcom priemysle
  • Zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii s výbušným prachom a kvapalinami vo výrobe potravín a nápojov

Nilfisk poskytuje viac ako len čistotu. Poskytuje základ bezpečného pracoviska.

​​​​​​​​