O spoločnosti Nilfisk

Nilfisk je jedným z vedúcich výrobcov profesionálneho čistiaceho zariadenia​​​​​​​

Clearing the way for a safer, cleaner, and more productive everyday

For over 100 years, we have been committed to making the world a cleaner place. We offer only the very best in cleaning solutions to millions of businesses and homes in more than 100 countries across the world.

​​​​​​

Príprava cesty pre bezpečnejší, čistejší a produktívnejší každodenný život

Viac ako 100 rokov sme odhodlaní spraviť svet čistejším. Ponúkame len úplne najlepšie čistiace riešenia miliónom podnikov a domovov vo viac ako 100 krajinách na celom svete.

Dozveďte sa viac

História

Nilfisk má hrdú históriu, ktorá siaha viac ako sto rokov do minulosti.

Dozveďte sa viac

Stratégia

Spoločnosť Nilfisk spustila v roku 2015 novú ambicióznu stratégiu rastu Accelerate na obdobie rokov 2015 - 2018.

Dozveďte sa viac

Neustále sa usilujeme o rozvoj našej spoločnosti a aj našich zamestnancov.

Naši ľudia sú jedným z našich hlavných aktív, ich rozvoj je preto pre nás významnou oblasťou záujmu a ide ruka v ruke s rozvojom našej spoločnosti.

Voľné pracovné miesta