Czytaj więcej


Nilfisk i firmy należące do grupy Nilfisk obsługują klientów bezpośrednio i za pośrednictwem globalnej sieci dystrybutorów. Rozpatrzenie zapytania może wymagać ujawnienia dystrybutorom obsługującym dany region danych osobowych użytkownika. Uwaga:

  • Firma Nilfisk przechowuje dane osobowe użytkownika (adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko itp.) dopóki zachodzi potrzeba utrzymania z nim kontaktu w sprawach dotyczących produktów i usług lub do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych lub też zaistnienia sporu sądowego, w którym użytkownik jest stroną. Dane osobowe zostają wówczas usunięte lub zanonimizowane.
  • Aby uzyskać dostęp do danych osobowych będących w posiadaniu firmy Nilfisk, prosimy kliknąć tutaj i wypełnić formularz. Pozwoli to zidentyfikować użytkownika i wyszukać właściwe informacje.W przypadku stwierdzenia błędów w danych osobowych, prosimy o informację, która pozwoli nam je skorygować.
  • Aby w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na kontakt przez firmę Nilfisk, prosimy kliknąć tutaj.
  •  
  • Aby zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych z systemu firmy Nilfisk, prosimy kliknąć tutaj.
  • Użytkownikowi przysługuje prawdo do wniesienia skargi do krajowego urzędu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmę Nilfisk.Kliknij tutaj
         ​ Kliknij tutaj, aby przeczytać informację o ochronie danych dla partnerów handlowych firmy Nilfisk.

​​​