Karjera

Nilfisk uzņēmumā, mēs pastāvīgi cenšamies attīstīt gan mūsu uzņēmumu, gan mūsu cilvēkus

Mūsu cilvēki ...

Mūsu cilvēki ir mūsu galvenie aktīvi, un viņu attīstība ir cieši saistīta ar mūsu uzņēmuma nākotni.

Pievienojies Nilfisk

Ja pievienosieties Nilfisk, jūs kļūsiet par spēcīgas, starptautiskas kompānijas daļu, kurā ir vairāk nekā 5500 darbinieku, kas strādā 45 vietās visā pasaulē. Mēs apvienojam vairāk nekā 110 gadus ilgu pieredzi ar stingru apņemšanos izstrādāt augstas kvalitātes tīrīšanas iekārtas un risinājumus, kas paredzēti profesionālai tīrīšanas nozarei.Profesionālisms un sniegums

Nilfisk ir profesionāls un uz darbību orientēts uzņēmums, kurā mūsu produktu kvalitāte un mūsu cilvēku attīstība ir vērtīgie aktīvi. Sistemātiski tiek pievērsta uzmanība darbinieku attīstībai, un Nilfisk bieži mēra darbinieku iesaistīšanos. Pēdējo piecu gadu laikā vidējais darbinieku iesaistīšanās rādītājs ir nepārtraukti palielinājies, un šodien astoņi no desmit darbiniekiem izjūt spēcīgu lepnumu, ka viņiem ir iespēja stradāt Nilfisk uzņēmumā.

Vienlīdzīgas iespējas

Nilfisk politika nediskriminē nevienu darbinieku vai darba meklētāju rases, ādas krāsas, reliģijas, dzimuma, seksuālās orientācijas, nacionālās izcelsmes, vecuma, ģimenes stāvokļa, ģenētiskās informācijas, invaliditātes dēļ vai tāpēc, ka viņš vai viņa ir aizsargāts veterāns. Arī Nilfisk politika ir vērsta uz to, lai nodarbinātu un sekmētu nodarbinātību, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, reliģijas, dzimuma, seksuālās orientācijas, nacionālās izcelsmes, vecuma, ģimenes stāvokļa, ģenētiskās informācijas, invaliditātes vai aizsargāta veterāna statusa, un visus nodarbinātības lēmumus pamatot tikai ar derīgām darba prasībām. Šī politika attiecas uz visām nodarbinātības darbībām, tostarp, bet ne tikai, pieņemšanu darbā, paaugstināšanu amatā, pārcelšanu, pazemināšanu citā amatā, atlaišanu no darba, atsaukšanu, izbeigšanu, pazemināšanu samaksas likmēm vai citiem kompensācijas veidiem un izvēli apmācībai, tostarp mācekļa praksi, visos nodarbinātības līmeņos.

Nevēlami pieteikumi
Mēs vēlamies nodrošināt, lai visiem kandidātiem ir lieliska pieredze, ka viņi ir daļa no Nilfisk darbā pieņemšanas procesa. Kā daļu no tā, mēs neapstiprinam pieteikumus nepiemērotaiem amatiem, bet gan mudinam pieteikties uz amatiem, kur, jūsuprāt, Jums ir atbilstoša kvalifikācija.
Jo galu galā tas ir tas, par ko ir runa - pareiza atbilstība starp jūsu karjeras sapni un to, ko mēs varam piedāvāt.
​​ ​​​​​ ​​​