Karjera

Mes, Nilfisk, nuosekliai siekiame, kad tobulėtų tiek mūsų įmonė, tiek ir mūsų žmonės

Mūsų žmonės ...

Mūsų žmonės yra pagrindinis mūsų turtas ir jų tobulėjimas yra tiesiogiai susijęs su mūsų įmonės ateitimi.

Junkitės prie Nilfisk

Jei prisijungsite prie Nilfisk komandos, jūs tapsite stiprios tarptautinės įmonės, kurioje darbuojasi virš 5 500 darbuotojų 45 pasaulio vietovėse, dalimi. Mes suderiname daugiau nei 110 metų inovacijų patirtį ir tvirtą siekį kurti aukštos kokybės valymo įrangą bei sprendimus, skirtus profesionaliai valymo pramonei. Profesionalumas ir rezultatų siekimas

Nilfisk yra profesionali ir į rezultatus orientuota įmonė, kurioje mūsų gaminių kokybė ir mūsų žmonių tobulėjimas yra mūsų labiausiai branginamas turtas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas vyksta sistemingai ir Nilfisk dažnai vertina darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą. Pastaruosius penkerius metus darbuotojų įsitraukimo rodiklių vidurkis nuolatos augo ir šiandien daugiau nei aštuoni darbuotojai iš dešimties labai didžiuojasi galėdami dirbti NiIfisk įmonėje. 

Lygios galimybės

Nilfisk tvirtai laikosi principų nediskriminuoti nė vieno darbuotojo ar siekiančio įsidarbinti mūsų įmonėje asmens dėl jo rasės, odos spalvos, religinių įsitikinimų, lyties, lytinės orientacijos, tautybės, amžiaus, šeimyninio statuso, genetinės informacijos, neįgalumo ar socialinės padėties. Taipogi Nilfisk įmonės įdarbinimo politikos principai įpareigoja priimti į darbą ir užtikrinti vienodas profesinės karjeros sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų rasės, odos spalvos, religinių įsitikinimų, lyties, lytinės orientacijos, tautybės, amžiaus, šeimyninio statuso, genetinės informacijos, neįgalumo ar socialinės padėties, atsižvelgiant vien į galiojančius reikalavimus, keliamus atitinkamai darbo vietai užimti. Ši politika galioja visiems įdarbinimo atvejams, įskaitant darbuotojų paiešką, įdarbinimą, paaukštinimą pareigose, perkėlimą į kitas pareigas, perkėlimą į žemesnes pareigas, atleidimą iš darbo, sutarties nutraukimą, darbo užmokesčio dydžio nustatymą ar kitas atlygio formas bei atranką mokymams ir kvalifikacijos kėlimui visose darbinės veiklos pakopose.

Darbo prašymai, nesant paskelbtos darbuotojų paieškos
Norime užtikrinti, kad visi kandidatai liktų patenkinti dalyvaudami Nilfisk darbuotojų atrankose. Todėl mes nepriimame atsitiktinių prašymų priimti į darbą, tačiau raginame jus dalyvauti darbuotojų atrankose į labiausiai jums tinkamas laisvas darbo vietas.
Nes visų svarbiausia, kad jūsų karjeros svajonės sutaptų su tuo, ką mes galime jums pasiūlyti.
​​ ​​​​​ ​​​