Istuen ohjattavat lakaisukoneet

Nilfiskin istuen ohjattavat lakaisukoneet ovat pienikokoisia, helposti ohjattavia ja luotettavia. Ne on suunniteltu pelkistetyiksi ja luotettaviksi, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri tuottavuus. Nilfisk tarjoaa istuen ohjattavia lakaisukoneita varastojen kaltaisiin keskisuuriin kohteisiin ja kookkaampia malleja raskaaseen käyttöön.