11. TAMMIKUUTA 2010

Nilfisk-Advance panostaa kestävään kehitykseen

Nilfisk-Advance on julkaissut lehtisen Kestävä kehitys ja Nilfisk-Advance. Lehtisellä haluamme tuoda esille ympäristövastuullisuutemme, mikä tarkoittaa että otamme vastuun luonnonvaroista ja huolehdimme niiden säilymisestä nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuumme alkaa omasta käytöksestämme suunnitellessamme, tuottaessamme ja myydessämme tuotteitamme.

Nilfisk-Advance osallistuu Carbon Disclosure Project -ohjelmaan ja on asettanut tavoitteekseen vähentää päästöjään 5 % joka vuosi.

Lue lisää: Kestävä kehitys ja Nilfisk-Advance
Carbon Disclosure Project:
 https://www.cdproject.net/

Nilfisk-Advance uskoo, että kunnioittamalla yleismaailmallisia standardeja sekä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, korruption vastaisuutta ja ympäristöä luodaan myös kestävämpi toimintaympäristö mistä on etua sekä Nilfisk-Advancelle, että sen osakkaille. Tämä on YK:n Global Compact -ohjelman ydinajatus, jonka jäsen myös Nilfisk-Advance on.

Nilfisk-Advance on julkaissut myös yrityksen eettiset säännöt. Se ilmaisee sitoutumisemme eettisten standardien edistämiseen, noudattamiseen ja vastuullisuuteen kaikkialla yrityksessämme. Vaadimme ja oletamme, että kaikki ketkä edustavat jollakin tavalla Nilfisk-Advancea noudattavat näitä sääntöjä.

Lue lisää:
Nilfisk-Advance - Eettiset Säännöt
Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/