​ ​​

Edut ja hyödyt

  • Tuotteiden laatu varmistetaan.
  • Yrityksen toimitilat pysyvät puhtaampina.
  • Teho paranee.
  • Siivoamiseen kuluu vähemmän aikaa.
  • Työturvallisuus kohenee.


Sahanpuru otetaan talteen jatkuvasti sahaus- ja hiomakoneista


Nilfiskin teollisuusimurit voidaan integroida sahaus- ja hiomakoneisiin, jotta sahanpuru ja lastut saadaan poistettua jatkuvasti. Kun sahaan ei kerry suuria määriä jätettä, sen puhdistaminen työvuoron päätteeksi sujuu nopeammin. Hiomakonetta täytyy imuroida jatkuvasti, jotta puu pysyy puhtaana ja valmiina maalattavaksi.

ATEX-teollisuusimurit soveltuvat räjähdysalttiille alueille parantamaan turvallisuutta. 


Tuotantoalueiden puhdistaminen


Nilfisk-lakaisukone poistaa roskat, puulastut ja sahanpurun tehokkaasti. Valikoima ulottuu pienikokoisista kävellen ohjattavista malleista raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin päältä ajettaviin koneisiin, joiden avulla lakaistaan joka 16 000 m² tunnissa. Aikaa säästyy uskomattoman paljon!​

​​