Teollisuusimurit vaarallisen pölyn talteenottoon

Suojaa terveyttäsi käyttämällä oikeita teollisuusimureita vaarallisen pölyn talteenottoon.
Pöly: vaarallista terveydelle​

Konedirektiivi 2006/42/EY koskee teollisuusimurien turvallisuustasoja muilla kuin ATEX-luokitelluilla vyöhykkeillä. Erityisesti normi EN 60335-2-69 liittyy ”Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille veden- ja pölynimureille ”. Rakenne- ja toimintavaatimusten lisäksi normissa on liite AA, jossa viitataan vaarallisen pölyn imureihin. EN 60335-2-69 määrittää vaarallisen pölyn seuraavasti: "Ei-radioaktiivista pölyä, joka on haitallista terveydelle hengitettynä, nieltynä tai ihokosketuksessa (katso myös direktiivit 79/831/ETY ja 67/548/ETY). Mikro-organismeja pidetään terveydelle haitallisina. Asbesti on luokiteltu yhdeksi tällaisista vaarallisista pölyistä.”
Nilfiskin teollisuusimurit täyttävät edellä kuvatut vaatimukset. Niiden korkeat turvanormit suojaavat käyttäjää ja ympäristöä. Etenkin ilmansuodatus- ja pölyn poistamis- ja tyhjennysjärjestelmät estävät kaikenlaisen saastumisen.


Suodatus

Edellisessä kappaleessa mainittu liite AA jakaa vaarallisen pölyn imurit kolmeen käyttöluokkaan:

  • Luokka L - Pöly on kohtuullisen vaarallista. - Imurin suodatin kerää yli 99 % pölystä, jonka raekoko on alle 2 mikronia.
  • Luokka M - Pöly on keskivaarallista. - Imurin suodatin kerää yli 99,9 % pölystä, jonka raekoko on alle 2 mikronia.
  • Luokka H - Pöly on erittäin vaarallista. - Imurin suodatin kerää yli 99,995 % pölystä, jonka raekoko on alle 1 mikroni (tämä sisältää karsinogeeniset pölyt sekä karsinogeenien ja/tai patogeenien saastuttamat pölyt)

Suodatusominaisuudet taataan sekä koneelle kokonaisuutena tehdyillä testeillä että kullekin asennetulle suodattimelle tehdyillä testeillä. Kullekin luokan H koneelle myönnetään suodattimen tehokkuustodistus.

Nilfisk varmistaa, että sen teollisuusimurit täyttävät nämä vaatimukset testaamalla niitä kansainvälisissä laboratorioissa (IMQ, TUV, SLG). Alustavien testien lisäksi nämä tahot varmistavat toimintakyvyn jatkuvuuden tekemällä ajoittain lisätestejä Nilfiskillä.


 

 

Erottelu

Nilfisk toimittaa erikoisjärjestelmiä, joilla imureilla voi puhdistaa aineksia ääritilanteissa, kuten nesteessä, korkeassa lämpötilassa, kuitu materiaaleissa jne. tai kun käyttötilassa on terveydelle vaarallisia pölyjä ja aineksia tai ATEX-luokiteltuja aineksia. Lisävarusteet takaavat käyttäjän turvallisuuden talteenoton ja hävittämisen aikana.

LATAA ESITE, JOSSA ON NILFISKIN EROTTIMIEN KATTAVA ESITTELY​


Hävittäminen ja varastointi

Vaarallisen pölyn ja ainesten hallinta ei rajoitu pelkästään talteenottoon, vaan myös hävitys pitää ottaa huomioon. Siksi kaikkiin Nilfiskin imureihin (edellisessä EN-normissa pysyen) voi asentaa erikoisen hävitettävän säiliön tai pussin, jotta talteenotettu aines on helppo hävittää. Näitä ovat turvapussit ja Bag-in Bag-Out -järjestelmät. Lisäksi luokan H imureissa on aina tällaiset järjestelmät, kuten normi EN60335-2-69 edellyttää.


​​


 

 

Turvallisuudesta tinkimättä.

Turvallisten ja räjähdysriskittömien teollisuusimurien valmistamisen lisäksi Nilfisk tarjoaa asiakkailleen myös laajaa valikoimaa pölynpoistoratkaisuja . Absoluuttisia (HEPA tai ULPA) suodattimia imurointiin ja puhallukseen​ keräämään pienimmätkin hiukkaset, kasettisuodattimia keräämään erittäin hienojakoinen pöly, ilmasuuttimia takaamaan pölytön ympäristö, Bag-in Bag-out -suodatinjärjestelmiä vaarallisille aineksille, purkujärjestelmiä, jotka estävät käyttäjän joutumisen kosketuksiin talteenotetun aineksen kanssa.
​​
​​​