Kokonaiskustannusten pienentäminen

Nilfisk tekee muutakin kuin kehittää tuotteiden laatua ja ergonomiaa. Tavoitteemme on alentaa asiakkaittemme kokonaiskustannuksia.

Kokonaiskustannusten optimointia monin tavoin

  • Käyttämäsi puhdistusratkaisun hankintahinta: Pyrimme jatkuvasti antamaan vastinetta rahalle: etsimme keinoja pitää koneiden hinta matalana, vaikka pyrimmekin tarjoamaan parasta laatua ja ominaisuusvalikoimaa.

  • Tehokas toiminta: Pyrimme varmistamaan, että ratkaisumme ovat tehokkaita ja niiden käyttökustannukset ovat mahdollisimman alhaiset suorituskykyyn nähden. Tehokkaat EcoPower-polttimet​, suorituskykyiset moottorit ja pumput varmistavat kaikki osaltaan, että sähkönkulutus pysyy kurissa käytön aikana.

  • Huoltokustannukset: Keskitymme tuotteiden laatuun, kestävyyteen sekä yleisiin huoltokustannuksiin, jotta ne pysyisivät mahdollisimman pieninä laitteen koko käyttöiän ajan.

  • Tieto ja kokemus:Tietomme ja kokemuksemme optimaalisista puhdistusmenetelmistä takaavat, että pystymme neuvomaan asiakkaallemme aina oikean puhdistusratkaisun. Oikea ratkaisu nopeuttaa aina puhdistusta. Puhdistuksen nopeuttaminen pienentää työvoima-, vesi-, sähkö- ja polttoainekustannuksia, jolloin puhdistusratkaisun kokonaiskustannukset pienenevät.​

​​​​​​​


Käyttökohteiden tuntemus ja tuottavuus - avain kokonaiskustannusten pienentämiseen A

vain kokonaiskustannusten pienentämiseen on puhdistustehtävän käyttökustannusten pienentämisessä. Mitä nopeammin tehtävä voidaan suorittaa, sitä pienemmät ovat puhdistuksen käyttökustannukset ja kokonaiskustannukset.​

KÄYTTÖKUSTANNUKSET = työvoima- + vesi- + polttoaine- + sähkö- + pesuainekustannukset.   


 

 

 


Avain käyttökustannusten pienentämiseen on siis PUHDISTUKSEEN KULUVAN AJAN lyhentämisessä.​

- Puhdistusaikaa voidaan lyhentää käyttämällä jokaisessa puhdistustehtävässä 5 tekijän ihanneyhdistelmää:

Viiden puhdistustekijän eri yhdistelmät tehostavat puhdistusta, olipa kyseessä mikä tahansa lika ja pinta.

Nilfisk on yhdessä Saksan Wfk-testauslaitoksen (Wfk-testauslaitoksen selvitys WL 6203/12) selvittänyt eri lika- ja pintatyyppien puhdistustehoa laajoilla kokeilla.

Wfk tutki viiden puhdistusparametrin vaikutusta puhdistustehon optimointiin eri likatyypeillä, kuten öljy, rasva, maantiepöly ja vannelika, eri pinnoilla, kuten metallilla ja auton korilla.

Tulosten avulla saamme selville parhaat puhdistustavat, jotta pystymme nopeuttamaan puhdistusta.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​
Pyydä meiltä lisätietoja