ATEX-teollisuusimurit

Mikä ATEX on ja miksi kannattaa valita räjähdyssuojattu ATEX-teollisuusimuri.
Mikä ATEX on?

ATEX on lyhenne käsitteestä ”Atmosphères Explosibles”, räjähtävä kaasuseos. ATEX-direktiivit ja -standardit ovat ETY-standardi räjähdysvaaralta suojautumiseen tiloissa, joissa on palavaa kaasua ja/tai pölyä. Räjähtävä kaasuseos voi sisältää palavia kaasuja, höyryjä tai räjähtävää pölyä. Jos näitä aineita on ilman seassa riittävästi, syttymislähde voi aiheuttaa räjähdyksen. Nilfisk valmistaa ATEX-sertifoituja teollisuusimureita edellä kuvattuja vaaroja käsittelevien yritysten käyttöön. Sertifioinnin on myöntänyt Notified Body. Erityisesti ETY-direktiivi 89/391 (1989) työturvallisuuden parantamisesta käsittelee räjähdysvaaraa.​ Direktiivi 2009/104/EY (turvallisuuden vähimmäisvaatimuksista) vahvisti entisestään välineiden riittävyyden käsitettä - tässä tapauksessa teollisuusimureiden.​



Miten pöly ja kaasu räjähtävät?

Räjähdyksellä tai tulen syttymisellä on seuraavat edellytykset: polttoaine, happi ja syttymislähde. Palavan seoksen pitoisuudella (kaasun tai pölyn) on ylä- ja alaraja, jotka määrittävät, onko räjähdys mahdollinen. Etenkin pölyn tapauksessa hiukkaskoko, joka parantaa hajaantumista ilmaan, on keskeisessä asemassa. Teollisuusimureissa on aina ilmaa ja siten happea. Niissä on myös pölypilviä sekä mahdollisesti palavia kaasuja tai höyryjä. Siten kaksi kolmesta räjähdyksen edellytyksestä ovat aina läsnä: ilma ja syttyvä materiaali.

Nilfiskin ATEX sertifioidut teollisuusimurit estävät kolmannen tarvittavan 
tekijän eli kipinän muodostumisen, joten imuroiminen sujuu turvallisesti.




​​
Millaisissa tilanteissa pitää käyttää pöly- tai kaasuräjähdyksiä estävää imuria?​

PÖLY

Pölyn siirto ja/tai puhdistustoiminta seuraavilla toimialoilla: elintarvikkeet, eläinrehut, lääkkeet, yrttituotteet, alkoholijuomat, pesuaineet, teollisuus, puunjalostus, muovit, maalit, kemikaalit, petrokemia, voimantuotanto, kierrätys.

 

KAASU

Petrokemia, alkoholijuomat, yrtit, huoltoasemat/polttoaineen jakelu, maalien valmistus, liuotinpesut, kemikaalit, teollisuus ja huolto,
avolouhinta/metallurgia, bioenergia.​




​​​
ATEX-imureiden käyttöalueet

Räjähdysvaara-alueet on jaettu vyöhykkeisiin räjähteen läsnäolon esiintymistaajuuden ja esiintymisen keston perusteella. ATEX-direktiivit erottavat selkeästi työalueen luokitteluun ja ATEX-vyöhykkeille soveltuvien koneiden käyttöluokituksiin liittyvät vastuut:

  1. Asiakkaan vastuulla on määrittää/luokitella vyöhyke (työalue), johon kone asennetaan/jossa sitä käytetään.
  2. Koneen valmistaja on vastuussa sellaisen koneen toimittamisesta, joka täyttää asiakkaan vaatimukset. Koneen mukana pitää antaa vaatimustenmukaisuusvakuutus.
​ATEX-imureiden luokat

ATEX-alueilla käytettäväksi hyväksytyt laitteet luokitellaan alueiden käyttötapaluokkiin. Luokat on jaoteltu käyttökohderyhmiin.

Ryhmä I: kaivokset
Ryhmä II: kaikki muu maan pinnalla tapahtuva toiminta kuin louhinta.

​Käyttöalue ​Koneen luokka ​​Kaasu-pöly-etuliite
​0 - 20 ​1 ​G - D
​1 - 21 ​2 tai 1 ​G - D
​2 - 22 ​3 tai 2 tai 1 G - D

​ 
Huomautukset:

  1. Kaikki teollisuusimurit ovat ryhmässä II.
  2. Alueet 0 ja 20 on yleensä laitteiden sisällä eikä niissä ole yleensä henkilökuntaa.
  3. Edellä kuvattuun tapaan luokat on jaettu kaasuun (G) ja pölyyn (D). Kaasua ja pölyä voi esiintyä myös samanaikaisesti (G/D).
  4. ATEX-direktiivi edellyttää myös, että koneessa on merkintänä EX-symboli keltaisessa kuusikulmiossa (oikealla).​

 

 

​​Nilfisk toimittaa ATEX-sertifioituja teollisuusimureita, yksi- ja kolmivaiheisia sekä paineilmakuljettimia, keskusimurijärjestemiä ja korkeatehoisia imureita.
​​​​