Strategia

Vuonna 2015 Nilfisk otti käyttöön uuden Accelerate-kasvustrategian vuosille 2015-2018. Siinä keskitytään markkinaosuuden kasvattamiseen ja useisiin kasvua aikaansaaviin hankkeisiin.


Uusi strategia perustuu vuosina 2010-2015 noudatettuun strategiaan. Tavoitteena on päästä asiakkaiden ensisijaiseksi valinnaksi. Aiemman strategian avulla Nilfisk onnistui parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja vahvistamaan läsnäoloaan markkinoilla käynnistämällä useita hankkeita, joiden tuloksena myynnin ja huollon kapasiteettia kasvatettiin sekä tiivistettiin asiakassuhteita.

Markkinajohtajuuteen tähtäävä kasvu

Accelerate-strategian tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta hyödyntämällä markkinoilla tarjoutuviin mahdollisuuksiin, investoimalla liiketoiminnan kasvattamiseen ja selkeyttämällä tarjontaamme asiakkaille. Tavoitteemme on kasvattaa markkinaosuuttamme, jotta pääsemme markkinajohtajaksi.

 
Tavoite päästä globaaliksi markkinajohtajaksi edellyttää yrityksen johtoaseman vahvistamista ammattikäyttöön tarkoitettujen puhdistusvälineiden markkinoilla. Tätä tukee vahvempi keskittyminen peruskäyttöön tarkoitettujen puhdistustuotteiden markkinoihin.
 
Pyrimme vahvistamaan yrityksen läsnäoloa ja positiointia kehittyvillä markkinoilla panostamalla jatkuvasti myyntiin ja markkinointiin näillä markkina-alueilla. Lisäksi Nilfisk aikoo toimia aktiivisesti, kun globaali puhdistusvälineteollisuus konsolidoituu, sekä tutkia mahdollisuuksia fuusioihin ja yrityskauppoihin.
 
Kasvuamme tukevat strategian ydinkohdat

Kasvua tuetaan strategian neljän ydinkohdan avulla, jotka osoittavat suunnan tulevaa strategiajaksoa varten:
 
1.    Etulinjan vahvistaminen
2.    Tarjonnan kilpailukyvyn parantaminen
3.    Vahvojen brandien rakentaminen
4.    Toimitusketjun tehostaminen
 
Näiden kohokohtien toteutuminen edellyttää ketterää ja kaupallisesti suuntautunutta organisaatiota.
​​

 

 

Etulinjan vahvistaminen

Osana jatkuvaa keskittymistä asiakkaidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin panostamme jatkossakin etulinjaan, kuten myyntiin, huoltoon ja tukijärjestelmiin.


 

 

Tarjonnan kilpailukyvyn parantaminen

Kehitämme vahvaa innovatiivista valikoimaamme edelleen, jotta asiakkaamme saavat sen helpommin käyttöönsä ja ymmärtävät sen paremmin. Asiakkaille aiheutuviin omistamisen kokonaiskustannuksiin kiinnitetään huomiota jatkossakin.


 

 

Vahvojen brandien rakentaminen

Yrityksemme brandia on yhtenäistetty osaksi globaaleja brandejamme, jotta muodostuu yksi vahva globaali Nilfisk-brandi. Silloin Nilfisk tarjoaa kattavaa puhdistusratkaisuvalikoimaa, joka sisältää vaihtoehtoja sekä ammatti- että kotitalouskäyttöön.


 

 

Toimitusketjun tehostaminen

Asiakkaiden toimituksista saamia kokemuksia parannetaan vuonna 2013 aloitetun Global Supply Chain Transformation -ohjelman avulla. Huoltokustannuksia ja käyttöpääoman tarvetta vähennetään huomattavasti.


 

 

Ketterä ja kaupallisesti suuntautunut organisaatio

Kasvu vauhdittaminen edellyttää vankkaa ja tukevaa perustusta, joka koostuu suorituskykyyn keskittyvästä sitoutuneesta henkilöstöstä. Henkilöstön taitoja parannetaan ja laajennetaan sekä esimiestyöskentelyä tuetaan. Huoltokustannuksia ja käyttöpääoman tarvetta vähennetään huomattavasti vuonna 2013 aloitetun ohjelman avulla.