Kestävä kehitys

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Vastuullisuus alkaa omasta toiminnasta. Nilfisk asettaa tiukat vaatimukset ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, liiketoiminnan etiikalle ja ympäristön suojelemiselle. Uskomme, että tästä on hyötyä Nilfiskille, asiakkaillemme ja muille sidosryhmille.

Nilfisk tarjoaa asiakkaille kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä puhdistamisratkaisuja. Meille se merkitsee tehokkuuden ja tuottavuuden varmistamista sekä kokonaiskustannusten alentamista. Kehitämme tehokkaita puhdistustuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, vettä ja puhdistusaineita. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen perustuu asiakkaille aiheutuvien kustannusten vähentämiseen ja oman ympäristövaikutuksemme pienentämiseen. Käytämme seuraavaa nimitystä: Ympäristöystävällinen puhdistaminen:

  • Vähennämme käyttämisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja maksimoimme asiakkaiden tekemien investointien tuoton kehittämällä ympäristöä säästäviä tuotteita.
  • Parannamme mahdollisuuksia toimittaa kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä siivouspalveluita.
  • Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää puhdistamista tarvitaan. Siksi kehitämme uusia mahdollisuuksia tuottaa pitkään kestävää lisäarvoa asiakkaillemme ja heidän työntekijöilleen.

Sitoutuminen

Nilfisk on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, jolla haluamme korostaa sitoutumistamme vastuullisuuteen. Pyrimme tekemään jatkuvia parannuksia kaikilla neljällä painopistealueella: ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristönsuojelu ja korruption ehkäiseminen.

Lisäksi Nilfisk on mukana maailmanlaajuisessa Carbon Disclosure -projektissa. Maailmanlaajuisena yrityksenä meidän täytyy jatkuvasti pienentää hiilijalanjälkeämme.