Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk αποτελούν την ιδανική λύση για συντήρηση, καθαρισμό και αυτοματισμό παραγωγής, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον καθαρισμό σε στενούς χώρους και για την απομάκρυνση επικίνδυνης σκόνης και αναθυμιάσεων. Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες είναι επίσης χρήσιμες σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται εκπομπή σκόνης, όπως είναι οι χώροι με μηχανήματα ευαίσθητα στη σκόνη, τα εργαστήρια και οι θάλαμοι ελέγχου ατμόσφαιρας.

Απορροφητικές σκούπες υψηλής ισχύος

Οι βιομηχανικές σκούπες υψηλής ισχύος αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία στη βαριά βιομηχανία για τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων υλικών με τη μορφή σκόνης ή κόκκων που διαφεύγουν κατά τη διάρκεια των διαφόρων εργασιών.

Διαβάστε για τις σκούπες υψηλής ισχύος

Κεντρικοποιημένα συστήματα απορρόφησης

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις μας είναι ιδιαίτερα ευέλικτες: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής, δαπέδων και εγκαταστάσεων, κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας ή μετά από αυτόν ή ακόμη και χωρίς διακοπή της λειτουργίας.

Διαβάστε για τα κεντρικά συστήματα απορρόφησης

Συμπληρώστε τη σκούπα σας με το κατάλληλο εξάρτημα ή προαιρετικό αξεσουάρ!

Επικοινωνία